Обратимите промени, които диктуват генната функция, могат да определят каква дейност извършват пчелите в кошера, показва изследване на американски учени. Но това важи само за пчелите работнички, а не за царицата.

Пчелите работнички буквално са родени, за да бъдат медицински сестри, които се грижат за излюпените личинките. След 2-3 седмици пчелите работнички започват да събират мед. Тази кариерна промяна е съпроводена с добавянето на химични маркери - т.нар. метилни групи, в някои гени. Освен това се променя и активността на гените, но не и тяхната структура. При пчелите тези промени са обратими.
Всички пчели-работнички са женски, в рамките на един кошер са генетично идентични сестри. Въпреки това те извършват едни и същи дейности. Някои са "медицински сестри"- по-младите, които в кошера се грижат за царицата и личинките, а други излитат от кошера да събират прашец и нектар. И изследователите търсят причините за двата типа поведение.

За изследването учените създават пчелни семейства, в които всички пчели-работнички били на една и съща възраст. Учените постоянно отделяли личинките преди излюпването им, така че никакви "спасители" не могли да се появят в пчелното семейство. С точки били означени пчелите работнички, мутиращи от "медицинските сестри". И тогава пчелите се разпределили по равно: половината станали медицински сестри, а другата половина тръгнали да събират прашец. Анализът на химичните маркери в мозъка на пчелите показал, че преходът от медицинска сестра до пчела, която събира мед, е свързан с отделянето или добавянето чрез метилни групи на ДНК-промени в 107 гена.

Изследователите установили, че при намаляване на броя на медицинските сестри в кошера към тях се присъединявали пчели, които събират прашец, т.е. връщат се към предишната си дейност. Това е така, тъй като геномът на пчелите съдържа и "снимка" на медицинска сестра, и на събирачка на прашец.