Залагайте на високодобивни хибриди

31 март 2010
Растениевъдство
38873
 

През последните години царевичните и слънчогледови хибриди на "Лимагрейн" набират все по-голяма популярност и намират подобаващото им се място на полетата на повечето утвърдени земеделски стопани у нас. Това се дължи както на отличната работа от страна на селекционерите, така и на подбора на съответните продукти на местно ниво, съобразявайки се със специфичните микроклиматични особености на отделните региони на територията на България. Запознавайки се с признатите стопански качества на семената с познатата марка и осигурявайки им добри условия на засяване и отглеждане, всъщност се осъществява един успешен завършек на дългия процес - селекция,  семепроизвотство, заготовка, доставка, сеитба, агротехника и оттам  високи стопански резултати.

На всички тези предизвикателства фирмата, която има една от най-развитите селекционни и изследователски програми при семената за полски култури, отговаря с предложения, които гарантират висок добивен потенциал, толерантност към най-опасните болести, устойчивост на новите раси синя китка, Клиърфийлд и други иновативни технологии.

А ето и какви препоръки дават специалистите от фирмата за различните райони на страната:
ЮЖНА БЪЛГАРИЯ
Да се използват поне три хибрида слънчоглед, като се има предвид заплевелеността и наличието на синя китка. В полета, където няма проблем с плевелите и липсва или присъства синя китка до раса Е, без проблем може да се заложи на LG 56.65 M и LG 56.35. Те се отличават с много високодобивен потенциал и изключителна стабилност. При LG 56.65 M се наблюдава и стейгрийн ефект, който  повишава толерантността  към основните болести.
Ако се установи наличие на нови раси синя китка, да се заложи на конвенционалните хибриди, генетически устойчиви на новите раси - LG 55.33 и LG 55.80. Те са нови за нашия пазар. Хибридите са средно ранни, притежават изключителна стабилност и отличен добивен потенциал.
И накрая, но не на последно място, се препоръчва CLEARFIELD хибридите LG 56.63CL и LG 55.43CL. Те са единственото решение за полета, които съчетават силно заплевеляване и наличие на синя китка.
Царевица е културата, която в най-голяма степен се влияе от засушаванията през последните няколко години. Като се има  предвид, че у нас царевицата почти не се отглежда при поливни условия, изборът на семена е доста труден. През стопанската 2010 г. се предлагат царевични хибриди, които са с висока толерантност на засушаване, с добър здравен статус и с висок добивен потенциал. Най-подходящи за нашите почвено-климатични условия са хибридите от 300 до 470 по FAO.
Формулата на успеха е да се използват поне три царевични хибрида  - от различни групи на ранозрелост. Ето и някои примерни комбинации:
LG 23.06 - изключително издръжлив при засушаване хибрид, с висока екологична пластичност , LG 33.55 - има стабилен добив, LG 33.95 - един от най-добре представили се хибриди в Европа за 2009 г.
LG 33.30 - при спазване на препоръчителните гъстоти на отглеждане дава много висок добив, хибридът е от фиксиран тип и това го прави изключително подходящ за условията на неполивно земеделие с ограничено количество влага в почвата, LG 33.62 - подходящ е за неполивно земеделие, LG 34.88 - нов хибрид с високи заложби и с много добри резултати.
Джоди - нов хибрид, с добър потенциал за добив, LG 34.75 - през последните години се наложи с изключителната си добивност и стабилност. Държи се много добре при екстензивно отглеждане на царевица.

СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Климатичните аномалии, настъпващите нови раси синя китка, атаката на проблемните плевели налага един нов, диференциран подход при избора на семена. Сред утвърдените слънчогледови хибриди на "Лимагрейн" в страната ни и в частност Североизточна България, лидери са конвенционалните - LG 56.65 М, LG 56.35, които през годините показаха висок добивен потенциал и завиден здравен статус. В Североизточна България се наложи CLEARFIELD версията на LG56.65, а именно LG56.63CL, чрез която се решава проблемът с всички раси на синята китка. Новият хибрид  - LG 55.43 CL - е 5-6 дни по-ранозрял от LG 56.63CL.
Поради това, че България граничи с държави, където нови раси на синята китка са от години познати, вече и в североизточната част на страната има проблеми с раси по вирулентни от Е раса. Специалистите от "Лимагрейн" предлагат хибридите LG55.80 и LG55.33 - генетически устойчиви на новите раси на паразита. LG55.80 е пазарен лидер при конвенционалните хибриди в Турция, което е отлична препоръка, а LG55.33 е новата перспективна генетика с отлични препоръки от официалното изпитване не само в България.

При царевичните хибриди добри резултати показват хибридите от групата 300-400 по ФАО: LG 23.06 - толерантен на стрес и суша, отлична екологична пластичност, винаги ниска влага при прибиране, хибрид за зърно и силаж; LG 33.30 - изравнен, високодобивен и с ниска влага на прибиране; LG 33.62 - сигурен при засушаване с перфектна стабилност; LG 33.95 - високопродуктивен и пластичен. Тези  хибриди са предпочитани в районите на Балчик, Каварна, Тервел, Генерал Тошево, Вълчи дол, Кайнарджа и част от Шуменския регион. От по-късните хибриди -  LG 34.75, е с отлична толерантност на стрес, съчетана с устойчивост, и дава добри резултати в района на Силистра, Ветрен и Девня. В определени региони, където се търсят по-високи добиви, при идеален агрофон, е препоръчително да се използват късните хибриди LG 35.35 и LG 35.62. Те са с перфектен екологичен и агрономически профил и изключителен потенциал за добив.

СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
Сред най-утвърдените слънчогледови хибриди  безспорните лидери са LG 56.65 M, LG 56.35 . За няколкото години присъствие на полетата в цялата страна, благодарение да добрия си здравен статус и висок добивен потенциал, двата хибрида заеха своето трайно място в структурата на голяма част от земеделските стопанства.
Един от новите слънчогледови хибриди е LG 56.63 CL. Като за него би било достатъчно да се каже, че за Клиърфийлд технологията той е това, което е LG 56.65 M за конвенционалните хибриди. Редом до него с  отличен старт застава новият  по-ран CLEARFIELD хибрид LG 56.43 CL . Той узрява 5-7 дни по-рано и предлага отличен добивен потенциал. Слънчогледовите хибриди - LG 55.80 и  LG 55.33, доказано генетично устойчиви на новите раси синя китка в България, са подходящи за някои райони на Врачанско.
При царевичните хибриди най-добре се представят  LG 33.30 (ФАО 330) ран, високодобивен с ниска влага при прибиране,   LG 33.55 (ФАО 350) с много висок добивен потенциал за групата си - отново с характерната ниска влага при прибиране, съчетаващия стабилност и отлични стопански резултати един от бъдещите лидери на пазара при царевицата в България LG 33.95 (ФАО 390), другият доказал се на високо ниво хибрид  е LG 34.75 (ФАО 480).
За условията на Северозападна България при различни  климатични  условия на отглеждане може да се заложи при слънчогледа на LG 56.65 M, LG 56.35, LG 56.63 CL, при царевицата на LG 33.30, LG 33.55, LG 33.95,    LG 34.75. За райони с повече валежи, по-силни почви, по-малка надморска височина и на местата, където се търсят на всяка цена високи добиви при висок агрофон, се препоръчват двата по-късни хибрида - LG 35.35 /ФАО 540/, LG 35.62 /ФАО 560/.

ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ
Високите и постоянни резултати през годините са сериозно основание продукти като: LG56.35 и LG56.65 М - при слънчогледа, и LG 23.06, LG33.30, LG34.75, LG35.62 - при царевицата, да  се превърнат в символи на успеха.
При слънчогледа много ефективна и рентабилна е комбинацията LG56.35 и LG56.65 М, особено за площи със синя китка до раса Е. Хибридите са с отличен здравен профил, съчетават рекордна масленост и тегло на зърното с винаги отлични добиви. В полета с риск от поява на най-новите и вирулентни раси синя китка би трябвало да се заложи на новите хибриди - LG 55.33 и  LG 55.80(Тунча). Това е едно от най-добрите предложения за справяне с проблема сред конвенционалните хибриди. Уникалното съчетаване на стабилни и рекордни за България добиви с устойчивост на най-агресивните раси на паразите определя огромния интерес към тях. LG 55.80 е вече доказан лидер, отлично приспособен към местните агроклиматични условия.
Когато преобладават проблемни плевели, които не се повлияват от конвенционалните хербициди, и наличие на синя китка, особено печеливша е комбинацията LG55.43CL и LG56.63CL. Още с появата си огромният интерес към тези топ продукти на най-популярната марка слънчогледи в България бе предизвестен.
В най-сигурната група по ФАО 300-330 да се предпочетата LG23.06 и LG33.30. Те са сухоустойчиви и стабилни, и в комбинация с ниската влага при прибиране се превръщат в гаранти за успех. Като носители на най-новите тенденции в модерната генетика, високата ефективност при тези хибриди се постига при завишена гъстота и това важи с особена тежест при LG33.30.
При най-предпочитаната група ФАО 350-400 трябва да се отдележат: LG33.55, LG33.62, LG33.95, и най-новата гордост - Джоди (ФАО 350). Всички те съчетават висок потенциал с много добра стабилност. Високопродуктивни, отлично отдаващи влагата и винаги сигурни, те са печелившото решение за високо рисковото неполивно земеделие.
В търсене на максималната ефективност от вложенията с минимален риск в района се открояват: LG34.88 и LG34.75. Съчетанието на висока продуктивност с изключителна пластичност формират  максимална ефективност. Революционната комбинация от внушителен кочан с изключително ксерофитен хабитус е превърнало LG34.75 в един от най-предпочитаните хибриди измежду огромното множество на пазара.
За условията на Централна Северна България се доказаха LG 35.35 и LG 35.62. През миналата година добивът, получен от тях практически граничеше с потенциалните възможности на тези продукти.

Още от Растениевъдство
0

Бюджет от 1,2 милиона лева утвърди Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ за финансиране на държавна помощ „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и

0

2,3 млн. лв. ще получат оранжерийните производители и картофопроизводителите за борба с вредителите през 2021 г., реши на свое заседание Управителният съвет на ДФ „Земеделие”, съобщават от фонда

0

Екипът на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС организира първия международен онлайн семинар, фокусиран върху биостимуланта и неговото действие при културните растения В съдържанието на семинара са включени интересни

0

Колкото почвите са по-бедни на хумус и хранителни елементи, толкова по-интензивно се поддават В резултат на използваната химизация повърхностният отток от селскостопанските площи все повече се

0

В България почвено-климатичните условия са много подходящи, а културата се отглежда лесно Ваня Велинска Маслодаен лен. Културата в момента е най-новото предизвикателство пред българските фермери

Последни новини
0

Най-често причина за проявата на гладуване е именно недостигът на чист нектарен мед в пчелина. В такъв случай трябва да се прибегне до подхранване със захар

0

Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде по-ниско от средно за месеца. През нощта и утре облачността ще е значителна, с временни разкъсвания утре в следобедните часове

0

Необичайна е идеята за пълнена риба със зеленчуци. Без варива, сирене или гъби - само зеленчуци и зелени подправки. Рецептата е подходяща и за хората, които не ядат месо

0

Тези нестандартни салати, ако бъдат приготвени през студения сезон, ще помогнат за повишаване на имунитета. А ако все пак вече сте „пипнали“ настинката, те могат да ви изправят по-бързо на крака. 1

0

Кръговрат, задвижван от само себе си, само първия тласък дава човекът Представете си градината като един жив организъм. В него текат постоянни процеси

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Регистрация за участие в томбола „АБОНАМЕНТ 2021”
Отговор:Доста разсадници предлагат облепиха. Потърсете информация в интернет и преценете от кой от всички ще ви е най-изгодно и най-удобно да закупите растението. Ние не препоръчваме, тъй като не сме...
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Владимир Илиев завърши на 17-та позиция в индивидуалното на 20 км, което бе част от Европейското първенство в Душники Здрой (Полша), но ще пропусне останалата част от шампионата на Стария континент, съобщава сайтът на федерацията ни. Биатлонистът от Троян има болки в коляното и екипът е преценил, че е по-добре да не стартира

Дистанционните уреди за отчитане на парно и топла вода задължителни и със закон Всички уреди за дялово разпределение върху радиаторите, топломерите и водомерите за топла вода, монтирани след 25 октомври 2020 г., задължително трябва да бъдат с дистанционно отчитане. Това записаха депутатите днес, след като приеха промени в енергийните закони

Бившият кмет на Велинград и депутат в 40-ото Народно събрание Фидел Беев загуби битката с COVID-19, предаде "Марица". Той е починал снощи в COVID отделението на велинградската болница, след усложнения на коронавирусна инфекция. Фидел Беев е противоречива, но емблематична за Велинград и региона личност. През 2003 г