Увеличаване на вноса на пресни продукти в Испания

Вносът на пресни плодове и зеленчуци в Испания е нараснал с 6% в количествено изражение и с 16% в стойностно изражение през първите четири месеца на годината, в сравнение със същия период на 2023 г.

Данните на отдел "Митници и специални данъци" на данъчната агенция, обработени от Fepex , показват, че обемът на вноса възлиза на 1,5 млн. тона, а стойността - на 1,8 млрд. евро.

Числото показва, че тенденцията на нарастване на вноса, наблюдавана през последните години, се е запазила, заявиха от Fepex.

Според Fruitnet вносът на зеленчуци от януари до април 2024 г. възлиза на 840 842 тона, което показва ръст от 9% на годишна база, а стойността се е увеличила със 17% до 641,9 млн. евро.

Картофите съставляват 65% от обема на вноса на зеленчуци и 41% от стойността, възлизащи съответно на 548 000 тона и 264 млн. евро.
В сегмента на плодовете вносът възлиза на 730 265 тона, което е с 3,6 % повече от първите четири месеца на 2023 г., а стойността му е 1,16 млрд. евро, което е с 15 % повече.

Бананите бяха най-внасяната категория плодове, следвани от ябълките, авокадото, портокалите и ананасите.

"Статистическите данни до април отново показват динамиката на испанския вносен пазар при повечето плодове и зеленчуци, като особена загриженост буди ръстът при продуктите, които имат дълбоки корени в испанското производство", заявява Fepex.