Високите температури ще влияят негативно на посевите от зеленчуци

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

Падналите интензивни валежи и градушки в края на миналата седмица в част от централните и източните райони на страната (Велико Търново, Шумен, Сливен Ямбол) нанесоха сериозни, а на места – и непоправими щети при пролетниците, зеленчуковите култури, лозите и овошките. Те причиниха повреди и по зимните житни култури - полягане на посевите и разпиляване на част от узрялата зърнена реколта.

След краткотрайното захлаждане в средата на юни през повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от наднормени температури и относително сухо време. Развитието на пролетните култури ще протича с ускорени темпове, а на много места в южните райони, където през първата половина на юни не бяха регистрирани валежи със стопанско значение – и при задълбочаващ се дефицит на почвена влага. При слънчогледа ще се формира съцветие, а при засетите в агротехнически срок посеви в югоизточните райони ще се наблюдава и начало на фаза цъфтеж. При царевицата ще протича листообразуване, изметляване и цъфтеж на метлицата при ранните хибриди (група 200-300 по ФАО).

В края на второто десетдневие на юни отново се прогнозират високи максимални температури, до 37-38ºС, които ще нарушават нормалния ход на физиологичнните процеси при полските култури. Тези стойности, в съчетание с ниската атмосферна влажност, ще влияят неблагоприятно на фертилността на полена при зеленчуковите култури - честа причина за окапване на цветовете и завръзите.

През втората половина от седмицата прогнозираното сухо и горещо време ще повишава риска от пожари при прибиране на зърнената реколта.