Ако вече веднъж сте филизили лозите, за което скоро писахме, то не смятайте, че сте приключили с въпросната зелена резитба.

При благоприятни условия, подобни на сегашните, често и бързо израстват нови филизи, а това налага редовното им отстраняване.

Внимание!

Особено важно е да не се допусне развитието на филизи по стъблата на младите лози, на които предстои да придадете някоя от стъблените формировки.

Недопустимо е развитието на филизи и по стъблата и кордоните на вече формираните лози в двора или на вилата.

Когато лозовите растения са във фаза буен растеж, това налага и редовното привързване на летораслите към теловете на носещата конструкция. Не бива да се допуска полягането и простирането им до земята, защото това увеличава опасността от зараза с мана. В такива случаи и пръскането става силно затруднено.

Съвет за дворната лоза: Трябва да се следи как протича цъфтежът, особено при дворно отглежданите десертни сортове, за да се вземат навременни мерки при евентуално изресяване.

Ако е необходимо, може и сега да се направи колтучене – това да стане в частта на ресите, за да създадете по-добра възможност за опрашване при сортовете с едри листа.

Не е отминала опасността от градушки. При евентуални поражения, още в следващите часове трябва да се вземат съответните мерки - пръскане с медни препарати (бордолезов разтвор), а в някои случаи и специална резитба.

Късни филизи се премахват. След градушка да се напръска веднага с меден препарат
Късни филизи се премахват. След градушка да се напръска веднага с меден препарат