Окръжен съд – Кюстендил признава подсъдим за невиновен по обвинение за деклариране на неверни сведения за получаване на средства от фондовете на ЕС.

Според обвинителния акт А. М., като управител на еднолична фирма, е представил неверни сведения за 21 парцела, заявени като „постоянно затревени площи, поддържани в състояние годно за паша или косене" (Постоянни пасища), като в действителност парцелите са неподдържани и непочистени, обрасли с храстовидна растителност.  Според държавното обвинение той е декларирал неверни сведения пред Общинска служба по Земеделие в гр. Кочериново, в Заявление за подпомагане през 2019 г., за да получи средства в размер на сумата от 222 869.98 лв. от фондове принадлежащи на Европейския съюз.

Съдът обаче го оправда, като присъдата може да се обжалва и протестира пред САС в 15- дневен срок, считано от днес.