"Европа за България" е едногодишна информационна кампания на "24 часа" с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Европейския парламент. Целта е да дадем максимум информация за кохезионните политики, да направим видими преките ползи от тях.

Гости на подкаста са Павел Лисев и Виктория Христова - изпълнителни директори на Фонда на фондовете. Те поясняват ролята на фонда в подкрепа на бизнеса при усвояването на средствата от Европейския съюз, по какви проекти може да кандидатстват компании, кои са новите финансови инструменти.

В новата рамка средствата по европейските програми, които ще управлява Фондът на фондовете, се удвояват, заявиха Павел Лисев и Виктория Христова. Фокусът ще бъде върху иновации и дигитализация. Сериозно присъствие ще имат и мерките за кръгова икономика, както и инструменти в подкрепа на градско развитие. Стартира и нова програма за подкрепа на предприемаческите умения на студенти и докторанти с възможност за участие на преподаватели от висшите училища.

През новата рамка за 2021-2027 г. са предвидени 332,5 млн. евро за рисково финансиране, а също и 373,1 млн. евро за дългови финансови инструменти по програмата за иновации.

Какви акценти поставя Фондът на фондовете в дейността си като водещ институционален инвеститор в страната, чуйте в подкаста.