При намалено предлагане на мляко в говедовъдните ферми, стопаните трябва да се съсредоточат върху поддържането на добра производителност на кравите през следващите няколко месеца. Специалистът по млечно животновъдство в Teagasc, Мартина Гормли, предлага два варианта за поддържане на добра производителност на кравите.

Вариант 1:

40 ха доилен блок/120 крави = 3 животински единици (ЖЕ)/ха;

При разпределение от 20 кг фураж/крава, потреблението е 60 кг/ха;

При потребление от 60 кг/ха, повечето млечни ферми биха се справяли добре и биха имали излишни бали.

Вариант 2:

Не достига силаж и фермерът решава да затвори 8 ха доилен блок и да засее повторно 2 ха;

30 ха доилен блок/120 крави = 4 ЖЕ/ха;

При разпределение от 20 кг трева/крава = 80 кг/ха потребление.

Малко фермери ще постигнат над 80 кг потребление за май/юни/юли, което често води до проблеми с качеството и количеството на тревата. Това означава, че кравите няма да имат добра производителност поради наличието на повече влакна в тревата. Също така, кравите няма да дават достатъчно мляко, ако темповете на потребление не са 80 кг/ха продължително време.

Някои фермери се справят с предизвикателството, като сами косят и правят повече от 30 бали наведнъж. Ако това не работи във вашата ферма, тогава трябва да намалите доилния блок до 5 ха, което ще остави нивото на запасяване на 3,4 ЖЕ/ха и потреблението на 68 кг/ха.

Основният приоритет трябва да бъде кравата да се храни добре с висококачествена трева възможно най-дълго време. Препоръчително е да се направи бюджет за фуража, за да се прецени дали има дефицит и да се направи план за неговото намаляване.