Климатичните промени се развиват изключително бързо, но може да се ускорят и още повече поради механизми като например допълнителни въглеродни емисии от размразяването на вечни ледове.

Широк консорциум с участието на водещи експерти в областта на климата, наречен EMBRACER, ще запълни празнината в знанията между прогнозирането на краткосрочното и дългосрочното изменение на климата. Наскоро беше обявено, че Нидерландският съвет за научни изследвания отпуска безвъзмездни средства за програма, наречена „Среща на върха", в размер на 30 млн. евро за нейния 10-годишен период.

EMBRACER, което е съкращение от Earth systeM feedBack ReseArch CEntRe, е консорциум от Университета в Утрехт, Кралския нидерландски институт за морски изследвания, Свободния университет в Амстердам, Университета Радбауд в Неймеген и Университета във Вагенинген.

- В краткосрочен план, до средата на този век, разполагаме с добра картина за това как протича изменението на климата - казва Апи Слаюс, професор по палеокеанография в Университета в Утрехт. - Но важните механизми за обратна връзка работят бавно и пълното им въздействие ще стане видимо едва през следващите десетилетия и столетия. Дори и при строги мерки за борба с климатичните промени, те ще определят климата на Земята и след 2100 г. Засега обаче ни липсва научно разбиране, за да предвидим тяхното въздействие. Така че с EMBRACER ние наистина правим следващата стъпка.

Бъдещето на тропическите гори

Учени от Университета във Вагенинген изследват съдбата на тропическите гори в рамките на EMBRACRER. Те са застрашени от изменението на климата и обезлесяването, дори и заобикалящите ги торфища като Пантанал в Амазонка. "По-високите температури и по-дългите засушавания правят дърветата уязвими и пресушават торфищата. Така рискуваме тропическите гори да започнат да отделят нетни емисии на СО2 и по този начин да влошат изменението на климата, докато досега те правеха точно обратното", казва Ваутер Петерс, професор по въглероден цикъл във Вагенинген.

Увеличаването на броя на горските пожари, в областта на която работи професорът от Вагенинген Гидо ван дер Верф, също може да играе важна роля за това. Заедно с други изследователи в рамките на консорциума те ще измерват потоците на CO2 в атмосферата, горите и реките, за да проучат риска от изчезването на много тропически гори и да разберат по-добре какви обратни връзки с нашия климат създава това в крайна сметка.

Преодоляване на пропастта

В рамките на EMBRACER работят заедно 23-ма водещи нидерландски изследователи от много широк спектър от науки за климата: от учени за земята и геохимици до океанографи, климатолози, полярни изследователи, хидролози и еколози. Благодарение на този интердисциплинарен подход и свързването на изследователските методи и времеви мащаби EMBRACER преодолява пропастта между прогнозирането на краткосрочните и дългосрочните климатични промени. За това, че такова нещо е необходимо, свидетелства фактът, че дори и най-добрите прогнози за бъдещето все още не отчитат в достатъчна степен механизмите на обратна връзка, които са от голямо значение във времеви мащаби от десетилетия до хилядолетия.
Но тези прогнози за бъдещето са в основата на политиката за климата - предупреждава Слейс. „Това означава, че сега може да подценим значително покачването на морското равнище или затоплянето през втората половина на този век.

За безвъзмездната помощ от срещата на върха

Проектът EMBRACER е едно от петте сътрудничества, подкрепяни в рамките на престижната програма Срещата на високо равнище на Нидерландския съвет за научни изследвания. Безвъзмездните средства по програмата са предназначени за изследователски консорциуми, които са доказали в рамките на съществуващите сътрудничества, че принадлежат към абсолютния световен връх или са много близо до него и могат да направят скок към абсолютния световен връх с този инструмент.

Наградените проекти са доказали своята стойност през последните години, като са допринесли за съществени прозрения в собствената си научна област. Сега екипите ще имат спокойствието и пространството да продължат да се развиват и да дадат важен принос за нови знания за обществото. Също така може да бъде обучено ново поколение изследователи, така че знанията и изследванията да продължат в дългосрочен план.