Опасни неприятели повреждат клубените и младите растения

Картофите вече са поникнали, а за да се радвате на отлична реколта, трябва да полагате добри грижи за растенията. Една от основните добри практики е окопаването на почвата, което обикновено се прави двукратно.

Кога точно да се направи?

Няма правило, определя се от климатичните условия през периода. Обикновено първото окопаване е малко след като картофите поникнат. Второто е по-късно. Заедно с прекопаването става и загърлянето на растенията.

Едновременно с окопаването може да внесете и част от тора, който е предназначен за подхранване през вегетацията.

Азотният тор се дава два пъти с окопаването. При първото прекопаване наторете с 2/3 от него, а с второто - 1/3.

С листен тор е подходящо да подхраните също два пъти. Първия път пръскайте малко преди цъфтеж, а след това - 2-3 седмици по-късно.

Картофен молец

Неприятелят е сравнително нов за страната ни. За кратко време обаче се превърна в икономически важен за картофите, по които вреди основно, но може да нападне също патладжан, домати, пипер и плевелни растения.

Картофеният молец у нас развива 4 поколения и частично пето. Неприятелят зимува на полето и в местата, където се съхраняват картофи, като възрастна гъсеница и какавида.

Вредата

Пеперудите снасят яйца по долната страна на листата и в очите на клубените. Излюпените гъсеници се в гризват близо до централния нерв и от там започва образуването на мината.

Нападнатите листа постепенно завяхват и загиват. След това гъсениците ги напускат и навлизат в стъблото, където издълбават ходове, които са насочени надолу. Стъблото над мястото на повредата увяхва и изсъхва.

В нападнатите клубени, има издълбани ходове, като обвивката над мястото на повредата изсъхва, хлътва и се образува извит жлеб с оловносив цвят, изпълнен с кафяви извержения смесени с дребни частици от нагризаното месо. При силно нападение в един клубен може да има много ходове.

Мерки:

  • Засаждане на здрав посадъчен материал.
  • Редовно окопаване на почвата, а последното загърляне да се прави с повече пръст.
  • Навременно прибиране на реколтата – картофите се изваждат преди стъблата да са изсъхнали.
  • Може да се използват инсектициди, като подходящи са: амплиго 15- ЗК – 30 мл/дка, волиам – 12.5-17.5 мл/дка, кораген 20 СК - 2.5-17.5 мл/дка, сиванто енерджи – 75 мл/дка, циперкил 500 ЕК – 10 мл/дка, циперт 500 ЕК - 10 мл/дка, цитрин макс - 10 мл/дка, шензи 200 СК - 12.5-17.5 мл/дка.

Попово прасе

Още рано през пролетта, когато в зеленчуковите лехи масово се сеят семена, поникват младите растения или се засаждат разсади, поповото прасе е сред най-опасните вредители в градината. Вредната му дейност обаче продължава и по-късно.

Поповото прасе развива 1 поколение годишно и зимува като ларва, нимфа и възрастно в почвата, в парниците и в куповете с тор.

Неприятелят се среща в градини, които са торени с повече оборски тор. Поповото прасе обича да се укрива в богати почви или наторени с повече оборски тор. Рядко може да бъде видяно през деня, то излиза на повърхността на почвата само нощем.

Вреди като изгризва младите растения главно под земята и близо до повърхността й. Градинарите разбират, че вредителят е в лехите им, когато забележат прегризаните растения.

Ако градинарите имат купчинки с оборски тор, който ще използват за торене през вегетацията, задължително трябва да ги проверят. Ако се забележат насекоми, те се събират и унищожават. Може да подарите поповите прасета на някой рибар, тъй като се смятат за много добра стръв.

Обработката на почвата също спомага за разрушаване ходовете и гнездата на поповото прасе, както и унищожаване на различните му стадии. Когато бъдат открити яйца на неприятеля те трябва да се унищожат.

Може да се прилагат подходящи инсектициди: белем 0.8 МГ – 1200 г/дка, коломбо 0.8 МГ – 1200 г/дка, форс 1.5 Г – 500 г/дка.

Инсектицидите, подходящи за картофения молец се прилагат и срещу колорадски бръмбар. Дозата обаче може да е различна, затова четете етикета на продуктите.

Повреда от картофен молец
Повреда от картофен молец