През февруари тази година продукцията в сектора на услугите се е увеличила с 1,1 на сто в Европейския съюз в сравнение с януари 2024 г. и с 1 на сто в еврозоната. Това сочат предварителните данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта й.

Евростат отчита годишно увеличение (спрямо февруари 2023 г.) с 4,8 на сто на сектора на услугите в Евросъюза и с 4,9 на сто в еврозоната.

В България през февруари 2024 г. продукцията в сектора на услугите се е увеличила с 0,1 на сто спрямо януари, когато бе отчетено увеличаване на обема й с 1,1 на сто в сравнение с декември 2023 година. Това сочат данните на Евростат, коригирани на сезонна и календарна основа.

На годишна основа (спрямо февруари 2023 г.), секторът на услугите у нас през февруари 2024 г. е нараснал с 3,6 на сто, а през януари - с 4,2 на сто спрямо същия месец на предходната година.

В страните от Европейския съюз през февруари тази година е отчетено увеличение на услугите на месечна основа (спрямо януари 2024 г.) при транспорта и складовите дейности (0,8 на сто), в сектора на хотелиерството и ресторантьорството (1,8 на сто), в сферата на информационните и комуникационни технологии (1,5 на сто), при професионалните, научните и техническите дейности (0,9 на сто) и в сектора на административните и консултантските услуги (0,4 на сто).

В сектора "операции с недвижими имоти" е регистрирано намаление с 0,5 на сто.

Сред страните от Евросъюза, за които има налични данни, най-значително нарастване при обема на продукцията в сектора на услугите през февруари 2024 г. е регистрирано на месечна основа в Белгия и Унгария ( по 2,9 на сто), Полша (2,5 на сто), следвана от Гърция и Малта (2,3 на сто).

Най-значителен спад е отчетен в Словения (-1,9 на сто), Литва (-1,7 на сто) и Румъния (-1,6 на сто).