Неустойчивото време ще ограничава възможностите за работа на полето

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог при НИМХ

След сухото и горещо време до средата на април, с максимални стойности достигнали в някои райони на Дунавската равнина до и над 33оС, агрометеорологичните условия в края на миналата седмица претърпяха промяна. Падналите валежи в полските райони от страната, на места с количества от 25-40 л/кв. м, подобриха почвените влагозапаси в горните слоеве. На места във високите полета и котловините на Западна България бяха регистрирани минимални температури около и под 0оС (София – -1оС, Драгоман – -1,2оС и Кюстендил – 0,7 оС) и се създадоха условия за образуване на слани и повреди по овощните видове.

През повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Прогнозират се чести и повсеместни валежи, повишаване съдържанието на вода в почвата и нормализиране на топлинните условия. Вегетационните процеси при земеделските култури ще протичат с умерени темпове, при средноденонощни температури близки до климатичните норми. При пшеницата и ечемика ще се наблюдава фаза вретенене, а на отделни места в края на периода и преход към изкласяване. При засетите полета със слънчоглед и царевица ще протича покълване и поникване. При късните сортове овошки ще се наблюдава цъфтеж, а при раннните и средноранните видове - формиране и наедряване на завръзите. В началото на седмицата в котловините и високите полета не е изключена вероятността за минимални температури около критичните за цветовете и младите завръзи на овошките и риск от повреди.

Неустойчивото време през повечето дни от периода ще ограничава възможностите за работа на полето – предсеитбени почвообработки и сеитбата на слънчоглед и царевица, растителнозащитни пръскания при трайните насаждения и зимните житни култури. Във фаза вретенене посевите с пшеница трябва да се обследват за появата, разпространението и вредоносността на някои икономически важни вредители и гъбни болести – обикновена житна пиявица (възрастни и ларви), вредна житна дървеница, брашнеста мана и септориоза.