Важно е земеделците да ги познават и да вземат превантивни мерки, за да ограничат разпространението им

Ваня ВЕЛИНСКА

През последните години има някои вредители, които не са напълно нови, но вече се отчитат каламитет на развитието им и затова трябва да се познават от земеделските производители. Това подчерта Соня Джандарова, главен инспектор от Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград, по време на семинарите, които се проведоха в Петрич и Сандански. Пред производители на плодове, зеленчуци и грозде специалистите разясниха особеностите на видовете и какви мерки трябва да се вземат, за да се ограничи разпространението им. Неприятелите и болестите, на които обърнаха внимание експертите, представляват опасност не само за тези райони, но и за цялата страна.

Дрозофила сузуки

Това е плодова муха, която има висок репродуктивен потенциал и бърз цикъл на развитие, като резултатите са 13 поколения на година.

Неприятелят вреди по ягоди, череши, праскови, райски ябълки, в района на Петрич и Сандански им голям брой гостоприемници.

Основният проблем е, че плодовата муха води скрит начин на живот и цялото развитие на ларвата протича в плода. Малки убождания от различни страни на черешовия плод, а не дръжката, което е типично за черешовата муха, подсказват, че става въпрос за този неприятел, разясняват експертите. Вследствие на вредната дейност се развива гниене.

В един плод могат да са налични около 3-5 броя ларви на мухи, които не са около костилката, както е при черешовата муха, а и са по-едри.

Дрозофила сузуки е нов вредител за черешовите насаждения. Плодовете, които остават в насажденията, служат като хранителен източник и позволяват на неприятеля да завърши развитието си.

Сред мерките, които се препоръчват

за контрол на вредителя са:

  • Заразените плодове да се събират и да се изнасят от насажденията, където да се заравят в почвата или да се поставят в здрави и добре завързани полиетиленови чували.
  • Плодовата продукция може да се постави при ниска температура – ако има хладилни камери.
  • Повредените плодове не трябва да се използват за компостиране.
  • Да се осигури изолация на насажденията с мрежи, които са с много малки размери на отворите. Този подход обаче е удачен за по-малки насаждения и при биологичното производство.
  • Може да се проведе инсектицидно третиране след беритбата на плодовете.

Използването на инсектициди в световен мащаб не показва добра ефикасност срещу неприятеля, но има продукти, разясняват експертите. Тъй като третирането при зреенето на плодовете увеличава риска от остатъци от пестициди, а и не е препоръчително за полезните насекоми, подходящо е да се третира в началото на съзряване на плодовете, като се използват продукти с по-къс карантинен срок и по-кратко последействие.

В България в момента са разрешени 8 продукта при 19 култури – в 5 химични групи.

Биологичният контрол е по-безопасен. При него неприятелите не придобиват резистентност, не вредят на полезните, щадят околната среда.

Ливадна пеперуда

Вредител, който направи каламитет през последните 2-3 години. В района на Петрич и Сандански се отглеждат почти всички култури, които се нападат от неприятеля, затова съвсем резонно е той да се насочи в тази посока. Вреди основно по техническите култури - люцерна, слънчоглед, но също и по зеленчуци, по-рядко по картофи и домати.

Възрастното насекомо е сиво-кафява пеперуда с жълти ивици и по външния край с белезникави овални петна. Неприятелят зимува като гъсеница в копринено пашкулче в почвата и какавидира рано напролет.

Ливадната пеперуда развива 3 поколения годишно. Първото е от края на април - май, второто - юни - юли; третото - август – септември. Долният праг на развитие на неприятеля е 15 градуса, а оптималната температура за летеж 20-25 градуса. Една женска снася от 40 до 600 яйца.

Вредят гъсениците, които оплитат листата

с копринени нишки и ги скелетират

Нападнатите растенията се обезлистват и изсъхват.

Методите за контрол са навременно провеждане на агротехнически мероприятия, ранна сеитба, торене, напояване, унищожаване на плевелната растителност.

У нас има регистриран само един продукт за третиране. Така че това е предизвикателство към индустрията да се регистрират още.

Диабротика

Западният коренов червей вече се очертава като сериозен проблем за страната ни. Вреди основно по царевица, но също така по житни култури, бобови, зеле и други.

Възрастното насекомо е бръмбар, което има продълговато тяло и надлъжни ивици - жълти и черни. Неприятелят развива 1 поколение годишно. Долният му праг на развитие е 10 градуса.

Ларвите се хранят с корените на царевицата, като ги нагризват повърхностно, а впоследствие правят ходове, като вредната им дейност може да доведе до унищожаване на реколтата. След като завършат развитието си какавидират в почвата.

Има регистрирани продукти за контрол на неприятеля.

Кафяво набраздяване

по плодовете на доматите

Вирусната болест е наблюдавана през миналата година в региона на Петрич и Сандански. Кафявото набраздяване по плодовете на доматите - Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV), е изключително опасно вирусно заболяване, което има много висока вирулетност, като успешно преодолява устойчивостта на известните досега вирусни болести – тютюномозаичен вирус и доматен вирус.

Загубите в добива, причинени от заболяването, може да достигнат от 80 до 100%. Това налага и ответна реакция - да изправи изследователите пред предизвикателството да намерят решение за борба с този вирус, посочват експертите.

Най-често срещаните симптоми са

лека до тежка мозайка или хлороза,

появяват се мехурести образования и нишковидност по листата. Признаците са подобни на тези, причинени от известните вируси на тютюневата и доматената мозайка. По плодовете се наблюдава неравномерно узряване, жълти петна, които приличат на тези, причинени от пепиновата мозайка. Петната могат да придобият и кафяв цвят, освен това те имат и характерно набраздяване на повърхността на плода и деформация. В някои случаи се наблюдават и некротични петна по дръжките и чашелистчетата.

За правилното диагностициране на заболяването е необходимо да се използват серологични и молекулярни методи - елайза метод и специализиран PCR тест.

Как се пренася вирусът?

Районът Петрич - Сандански е стратегическо място, тъй като е граничен, което предопределя преминаване на хора от различни държави. Вирусът се предава по механичен начин - от растение на растение с допир, при манипулации - колтучене, връзване и др., чрез растителни остатъци в почвата, замърсен инвентар. Когато едно растение носи вируса, той се пренася чрез проводящата система от клетка в клетка и бързо обхваща целия посев. Вирусът е много стабилен при различни климатични условия - има висока поносимост към горещини, което го преви много труден за контрол.

При повечето видове от род Tobamovirus (Tomato mosaic virus и Tobacco mosaic virus) инфекцията е в латентна форма, скрита в началото, без видими симптоми.

При оранжерийното производство на доматите често се използват бомбуси като опрашители, посочват експертите. Учени от Израел обаче са доказали, че те се явяват основен преносител на вируса, съответно и на заболяването. Кошерите от своя страна стават първичен източник на инокулум, който е открит по пчелната пита. В оранжерии рискът е по-голям, тъй като има по-големия брой растения, които са засадени. От друга страна, анализ на семена от чери домати с ген за устойчивост показва, че тобамо вирусът е локализира в семенната обвивка, в редки случаи в ендосперма, но не и в зародиша на семето. Пренасянето на вирусните частици от заразеното семе към младите растения става по време на покълването, като процентът варира в зависимост от растението. Гостоприемници на вируса са домати, пипер, особено лютивите сортове, представителите на сем. Картофови, но също и тютюн, петуния, черно куче грозде, лобода. Затова специалистите неслучайно апелират към добро почистване на посевите от плевели, както и абсолютна забрана за отглеждане на цветя в оранжериите.

Вирусът е съобщен за първи път през 2015 г. в Йордания, като през следващите няколко години е регистриран и в други страни в Близкия Изток – Израел и Палестина. Лесният механичен начин, по който се разпространява, много бързо допринася за достигането му до САЩ, Мексико, Китай, Европа - Италия, Германия, Кипър, Нидерландия, Испания, както и у нас. А присъствието му в съседките ни Гърция и Турция, представлява потенциална заплаха разпространението да се засили.

Така че производителите трябва да го познават и

да вземат превантивни мерки,

с които да предотвратят появата му

Препоръчва се спазване на фитосанитарни мерки, отнасящи се за преносими вируси; дезинфекция на инструментариума, работното облекло, обеззаразяване на обувките на входа с ваничка, измиване на ръцете, събиране и унищожаване на растителни остатъци чрез изгаряне, както и строг контрол на семената, а също и на местата, където се предлагат зеленчукови разсади. При установяване на зараза в оранжерия, то тя се поставя под карантина, като растенията в нея се унищожават - няма друга мярка, подчертават експертите. Важно е да се ограничава и достъпът на външни лица в култувационните съоръжения.

Дрозофила сузуки вреди основно по меките плодове
Дрозофила сузуки вреди основно по меките плодове
Нападение на ливадна пеперуда в Добруджа
Нападение на ливадна пеперуда в Добруджа
Нападение на ливадна пеперуда в Добруджа
Нападение на ливадна пеперуда в Добруджа
Възрастни насекоми на диабротика
Възрастни насекоми на диабротика
В оранжерии рискът от развитие на вирусни болести е по-голям
В оранжерии рискът от развитие на вирусни болести е по-голям
Естествено заразени доматени растения с Tomato Brown Rugose Fruit Virus:
A-C – Характерни симптоми за мозаечно болни доматени растения.
C - Стесняване на листата на доматите.
D - Изсушени дръжки и чашки на растения от чери домати, водещо до опадане на плода.
E - Некротични симптоми по дръжка, чашки и дръжки.
F - Типични по плодове симптоми с жълти петна.
G-I - Променливи симптоми по доматени плодове.
G - Типичният симптом на заболяването.

Източник: Wikimedia Commons
Естествено заразени доматени растения с Tomato Brown Rugose Fruit Virus: A-C – Характерни симптоми за мозаечно болни доматени растения. C - Стесняване на листата на доматите. D - Изсушени дръжки и чашки на растения от чери домати, водещо до опадане на плода. E - Некротични симптоми по дръжка, чашки и дръжки. F - Типични по плодове симптоми с жълти петна. G-I - Променливи симптоми по доматени плодове. G - Типичният симптом на заболяването. Източник: Wikimedia Commons