Ще бъде подходящо за сезонните агротехнически дейности

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог при НИМХ

През следващия седемдневен период вегетационните процеси при земеделските култури ще протичат с ускорени темпове при средноденонощни температури над климатичните норми за първото десетдневие на април.

През периода при пшеницата и ечемика ще преобладава фаза вретенене – начало и масово. На отделни места в западните райони от страната ще протича преход от братене към вретенене. При овощните култури ще се наблюдават цветен бутон, цъфтеж, разлистване и образуване на завръзите. При лозата ще протича набъбване и разпукване на пъпките. Не се прогнозират критични минимални температури за трайните насаждения.

До средата на април валежи със стопанско значение не се очакват. Топлото време и отсъствието на валежи от началото на месеца доведе до понижаване на влагозапасите в повърхностния почвен слой, а на места в източните райони и до дефицит на вода в почвата, което ще забави началните фази от развитието на засетите пролетни култури.

През седмицата условията ще позволяват извършването на сезонните агротехнически дейности – сеитбата на слънчоглед и предсеитбени обработки на площите предвидени за засяване с пролетни култури. При трайните насаждения продължават третиранията срещу струпясване по семковите видове, срещу ранно кафяво гниене и сачмянка по костилковите.