През февруари 2024 г. се наблюдава увеличение на оборота с 0.9% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети", съобщава Националният статистически институт.

Търговският оборот нараства с 3.2% спрямо февруари 2023 г. През февруари 2024 г. е отчетено нарастване на оборота при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и при нехранителните стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, съответно с 2.8 и 1.4%. Намаление с 0.7% е регистрирано при автомобилните горива и смазочните материали.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, съществен ръст е отчетен при търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 7.3%. Намаление се наблюдава при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 4.3% .

През февруари 2024 г. в сравнение със същия месец на 2023 г. е регистрирано увеличение на оборота при хранителните стоки, напитки и тютюневи изделия - с 10.3% и при нехранителните стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 3.7%, докато при автомобилните горива и смазочните материали се наблюдава намаление с 14.0%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали ръст е отчетен при: търговията с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности - с 14.8%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 8.9%, търговията с разнообразни стоки - с 8.3%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 4.9%. Значително намаление е регистрирано при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 10.8%.