Министърът на земеделието и храните в оставка Кирил Вътев издаде заповед за наказание на директора на Териториално поделение на „Държавно ловно стопанство Искър", съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство. Инж. Иван Дивизиев ще понесе наказание заради това, че не е оказал съдействие за изпълнение на съдебното решение за премахване на незаконната постройка - хотел на фирмата на Румен Гайтански - Вълка на територията на стопанството.

Дивизиев е издал неправомерно заповед, с която се ограничаваше преминаването на външни лица и превозни средства през територията на ДЛС „Искър" до 1 май 2024 г. с мотив, че се пречи на бременните кошути.

Заповедта е отменена по нареждане на директора на Югозападно държавно предприятие инж. Валентин Чамбов.