Подходящо за агротехнически дейности ще бъде в края на седмицата

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог при НИМХ

В края на второто и началото на третото десетдневие на март на много места в полските райони от страната се създадоха условия за образуване на слани и нанасяне на повреди в различна степен по цветовете на овошките.

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия отново ще се определят от динамично време. Прогнозират се средноденонощни температури над биологичния минимум, необходим за протичането на вегетационните процеси при есенните посеви. При пшеницата и ечемика ще протича фаза братене. Само на отделни места в южните райони от страната ще се наблюдава фаза вретенене. При трайните насаждения ще се наблюдават различни фенологични фази – от набъбване и разпукване на пъпките до цветен бутон, цъфтеж и разлистване. През седмицата не се прогнозират условия за слани и повреди по напредналите в развитието си овощни култури.

Очакваните валежи през първата половина от периода ще ограничават възможностите за работа на полето. По-подходящи условия за извършване на сезонните агротехнически дейности - предсеитбени почвообработки и сеитбата на слънчоглед и растителнозащитни пръскания при селскостопанските култури, ще има след средата на седмицата. Третиранията трябва да се извършват при тихо време и скорост на вятъра до 2-3 м/сек. През периода започва оптималният агротехнически срок за сеитбата на слънчоглед в Северна България.