Надявам се че тази конференция ще е добро начало по пътя на постоянната връзка между земеделската наука и аграрната практика. Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев по време на форума "Аграрната наука е аграрната практика", организирана от МЗХ и част от деловата програма на АГРА 2024.

България може да е мост не само между Турция и западните Балкани а и между Европа и Азия. Имаме големи традиции в земеделието, имаме исторически данни, природни капацитети и огромен човешки потенциал. Но зависи от всеки нас. Ако заработи в ефективни приятелски коректни отношения с нашите съседи, България може да е център за развитие на висока аграрна наука, която да даде възможност на практиката да се качи на нива каквито е имало и преди, каза още министърът.

Виолета Божанова, директор на Селскостопанска академия, изрази благодарност за конференцията. "През последните 20 години научната общност изпитваше трудности да комуникира с практиката, включително заради политическата и административна реалност у нас. В същото време тя има за цел да повиши добавената стойност в земеделието.

ССА си поставя за цел да усили комерсиализирането на своите иновативни продукти и заедно с обществото да прави отворена наука, като включи повече студенти и фермери и граждани в съвместни експерименти за разрешаване на икономически, социални и екологични предизвикателства", обясни Божанова.

По време на конференцията бяха дискутирани теми свързани с научни продукти и услуги, ориентирани към потребностите на земеделския бизнес и обществото. Направена бе презентация за развитието на сътрудничеството между Република Турция и по-специално Тракийски университет - Одрин със Селскостопанската академия и аграрните университети в България. Обсъдиха се бъдещи перспективи на сътрудничество от гледна точка на бизнеса и как двете страни възнамеряват да се кооперират в сферата на развъждането, семепроизводството и бизнеса със семена.

Проф. д-р Иван Боевски от департамент „Икономика" на Нов Български Университет направи презентация на тема: „Дигитална платформа за управление и анализ на социално-икономическите данни, свързани с възстановяването на почвеното здраве".

На конференцията присъстваха над 120 представители на национални и местни браншови организации и научните среди.
Сред официалните участници в събитието бяха Фатон Пеци, министър на земеделието, горите и развитието на селските райони на Република Косово, д-р Абдула Ал Мандус, президент на Световната метеорологична организация, проф. д-р Ялчън Кая от Тракийски университет - Одрин, Република Турция, г-н Ариан Бугари, политически съветник на Министерство на земеделието, горите и развитието на селските райони на Република Косово.

Снимка: МЗХ
Снимка: МЗХ