В началото на седмицата ще е подходящо да се погрижите за трайните насаждения

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог при НИМХ

През изтеклия период регистрираните наднормените температури в източните райони от страната и наличието на много добри почвени влагозапаси създадоха условия за протичане на забавена вегетация при есенните посеви.

През следващата седмица агрометеорологичните условия ще се определят от динамично време. В полските райони отново се очакват валежи от дъжд и сняг и увеличение на влагозапасите в по-дълбоките почвени слоеве. Прогнозираните средноденонощни температури, в по-голямата част от страната около и под биологичния минимум, ще поддържат в относителен покой есенните посеви. В средата на декември при зимните житни култури ще се наблюдават фазите поникване, 1-2 лист и фаза трети лист при част от посевите в Дунавската равнина. През периода критични минимални температури за неукрепналите есенници не се прогнозират.

Повишеното съдържание на влага в горните почвени слоеве ще ограничава сезонните почвообработки. През първата половина от периода вероятността за валежи е по-малка и условията ще позволяват извършване на фитосанитарните дейности при трайните насаждения.