Големите първоначални запаси, доброто експортно търсене и цени доведоха износа на българска пшеница през 2023-2024 г. да достигне 3 млн. тона към началото на ноември, което е с 260% повече от предходната година, според доклад на FAS към Министерството на земеделието на САЩ.

Необичайно сухата и топла есен възпрепятства сеитбата на зимни зърнени култури през 2024-2025 г., като засаждането на пшеница изостава с 26%.

Посевите от ръж изостават с 63%, тритикале - с 41%. Дъждът дойде в началото на ноември и въпреки че донесе облекчение, не промени коренно ситуацията, съобщи FAS.

Очаква се валежите да подпомогнат ранното развитие на зимното зърно. Очакваше се засаждането да продължи до края на месеца.

Първоначалните прогнози предвиждат производство на пшеница от 6,3 млн. тона. Това се сравнява с крайни производствени данни от 6,8 млн. тона за 2023-24 г.

Около 48% от реколтата е с мелничарско качество, спрямо 66,3% през 2022 г. поради неблагоприятните климатични условия и недостатъчното слънчево греене.

„Това е и най-ниският дял на хранителна пшеница през последните пет години", отбелязват от FAS.

Фермерите бяха нетърпеливи да продават продукцията, поради относително добрите добиви и рекордните крайни запаси. Въпреки че цените бяха по-ниски от предходната пазарна година, те все пак осигуриха на производителите положителен марж, изчисляват експертите на FAS.

От изнесените 3 млн. тона, 2,2 млн. тона са за страни извън ЕС. Основните дестинации извън ЕС са Южна Корея, Индонезия, Тайланд, Мароко и Алжир.