За да не спрат да наддават при финалното угояване

Най-честата причина пуйката да изпадне в стрес е, когато има рязка промяна в храненето.

Проблемът се появява при неправилно балансирани дажби като недостиг или излишък на:

  • белтъчини и енергия;
  • минерални вещества;
  • неправилно съотношение между калций и фосфор в дажбата;
  • предозиране на някои добавки.

Какво се случва при

1). Смяна на фуражите: Птиците привикват към даден фураж, неговия цвят, мирис и вкус, консистенция и големина на частиците. Промяната му предизвиква стрес. Затова

подменяйте фуража с преход от 4-5 дни

През тези дни увеличавайте количеството на новия фураж всекидневно с 25 на сто.

2) Промяна на вида хранене – мокро или сухо, както и гранулиран фураж или като брашнени смески.

3) Ненавременно хранене. Птиците привикват на хранене в точно определено време. Забавянето предизвиква излишна нервност, което пък е свързано с преразход на енергия.

Ненавременното хранене потиска апетита
и впоследствие се проявява със спиране на наддаването. Има случаи, когато пуйките дори започват да слабеят.

4) Други стресови фактори:

  • липса на чакъл за кълване;
  • липса на вода;
  • лоши хигиенни условия в помещението на отглеждане;
  • лошо отношение;
  • преместване от едно в друго помещение;
  • заболявания.

Стресовите фактори при пуйките са много. Един от тях е преместване от едно в друго помещение.
Стресовите фактори при пуйките са много. Един от тях е преместване от едно в друго помещение.