Неустойчивото и влажно време ще ограничава възможностите за сезонните почвообработки и фитосанитарните дейности при трайните насаждения

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог при НИМХ

През изтеклия период в много райони от Източна и на места в Западна България паднаха валежи между 20-50 л/кв. м, които увеличиха почвените влагозапаси в 50-cм слой – Силистра, Добрич, Шумен, Разград, Елхово, Варна, Бургас, Ахтопол, Карнобат, Ново село, Видин, Лом, София, Драгоман.

През следващия седемдневен период се очакват повсеместни валежи и повишаване на влагозапасите в по-дълбоките почвени слоеве. През седмицата се прогнозират средноденонощни температури около и под биологичния минимум, необходим за развитието на зимните житни култури и зимната рапица. В Западна България и в Дунавската равнина валежите ще бъдат от сняг и ще се образува снежна покривка, която ще защити най-късно засетите посеви от прогнозираните отрицателни температури, на места до минус 7-8о С. Само по Черноморието и в крайните южни райони ще се създават условия за забавена вегетация при есенните посеви. През периода при зимните житни култури ще се наблюдава фаза поникване и листообразуване – 1-2-3 лист. На места в Дунавската равнина, агростанциите Силистра и Новачене, по-рано засетите посеви с пшеница встъпиха във фаза трети лист в средата на ноември.

Неустойчивото и влажно време ще ограничава възможностите за сезонните почвообработки и фитосанитарните дейности при трайните насаждения.