В близките седмици предстои да бъде обявена  процедурата за финансиране на производство на електроенергия от ВЕИ и системи за съхранение  на енергия по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Това обяви зам.-министърът на енергетиката Николай Николов на дискусия за развитието на електроенергийните мрежи и мрежовите услуги, организирана от Института за енергиен мениджмънт. Процедурата осигурява 265 млн. лв. безвъзмездно финансиране до 50% от проекта и само за батериите.

Участниците във форума изтъкнаха възможностите за финансиране на нови инвестиции и разширяване, които да поемат увеличеното производство от ВЕИ, като ключово условие за развитие на сектора. По международни данни, представени от председателя на КЕВР доц. Иван Иванов, на 1 евро, инвестирано в производство на електроенергия, е необходимо да съответства 1 евро, инвестирано в развитие на мрежите. У нас този баланс е нарушен, стана ясно от изказванията по време на дискусията.

Зам. енергийният министър обърна внимание върху публикувания наскоро проект на енергийна стратегия, в който е отделено сериозно внимание върху необходимостта от развитие на мрежите и от изпълнение на проекти, свързани със съхранение на енергия.

Рехабилитацията на ПАВЕЦ "Чаира" напредва със сериозни темпове, планираме до края на 2024 г. да бъдат пуснати два хидроагрегата, до края на 2025 г. – още един и по-късно – последния, чиито ремонт е най-комплициран, поясни Николов.

В проекта на енергийна стратегия е обявено също намерение за изграждане на две нови ПАВЕЦ – на язовирите Батак и Доспат, които трябва да бъдат завършени през 2032–33 г.

Николов обърна внимание и върху изграждането на два нови ядрени блока, които да бъдат въведени в експлоатация в периода 2032 – 2035 г. Това ще бъде гръбнакът на електроенергийната система през следващите десетилетия, който ще осигури възможност за присъединяване на нови ВЕИ мощности, изтъкна енергийният заместник-министър.

Изпълняваният от Електроенергийния системен оператор проект по НПВУ за дигитализация на мрежата на стойност 611 млн. лв. също има основно значение за управлението на електроенергийната система и възможността за присъединяване на нови мощности. До момента по проекта са въведени в експлоатация пет опорни пункта, от които се управляват автоматично над 200 подстанции в страната. До края на следващата година е планирано всичките подстанции на ЕСО да се управляват по този начин.

Два процента от приходите от продажба на емисии на европейско равнище ще се заделят в Модернизационния фонд, стана ясно още по време на дискусията. Първият транш от събраните суми е предназначен основно за оптимизиране на потреблението и работата на разпределителните мрежи.