„Булгаргаз“ предложи цената да е 60,41/MWh

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за октомври в размер на 60,41/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Както беше прогнозирано от страна на „Булгаргаз” по време на последното открито заседание на КЕВР, цената за октомври е с 4.6% по- ниска от тази за предходния месец. Това се дължи на успешно проведения от „Булгаргаз“ в края на 2022 г. търг за доставка на количества втечнен природен газ за 2023 г., съобщи Нова тв.