Пашата без надзор в национален парк "Централен Балкан" е забранена

Жена от карловското село Васил Левски, отглеждаща животни, ще трябва да плати глоба от 550 лв., след като нейни крави били засечени в планината над Карлово без пастир. Пашата без надзор в национален парк "Централен Балкан" е забранена и санкцията е наложена от дирекцията, управляваща защитената територия.

Инспектори направили проверка на 13 юли м. г. и установили в района хиляди крави, но намерили само един пастир, който обяснил, че следи единствено собственото си стадо. Чии са част от останалите свободно разхождащи се животни, било установено по ушните им марки.

Жената оспорила наказателното постановление и обяснила, че наетият от нея да се грижи за кравите човек имал устна уговорка с пастира, който бил в Балкана. Тази версия обаче не е възприета от състава, разгледал жалбата й в Районния съд в Карлово. Така глобата е потвърдена с решение, което подлежи на обжалване пред административните магистрати в Пловдив.