Интервенцията е част от промените в стратегическия план, за младите стопани парите се вдигат двойно на 40 000 евро

В промените на стратегическия план, които подготвя земеделското министерство е предвидена напълно нова интервенция - стартова помощ от 20 000 евро за нов фермер. Досега подобна помощ имаше само за млади фермери, които трябва да са до 40 ненавършени години.

Така даваме възможност за подкрепа и на нови фермери, които не отговарят на изискванията за млад фермер, например на пенсионери, които искат да се върнат на село, обясни земеделският министър Кирил Вътев. Промените в стратегическия план бяха представени за първи път пред депутатите от парламентарната комисия по земеделие и храни. Според тях се завишават парите и за младите фермери. За тях помощта ще стане 40 000 евро при 25 000 сега.

За младите и новите фермери имаме идеи и за допълнителни мерки за стимулиране, заяви Вътев. Например те ще получават земи от държавния поземлен фонд без търг по облекчени процедури. Целта е вече фондът от ДПФ да се ползва приоритетно за животновъди за пасища и фураж, както и за млади и нови фермери и едва след това, ако има останали парцели да се пускат на търгове за големите земеделци.

Промяна, която засяга всички фермери е предложението да повишаване на преразпределителното плащане по схемата за подпомагане за доходите за устойчивост - ОПДУ или досегашната СЕПП. В прилагания за 2023 г. стратегически план процентите за преразпределителното плащане са 10. Сега се предлага бюджетът да се увеличи с още 2 на сто и да станат 12%. По този начин ще се вземат допълнително 7,757 млн. евро от базовото плащане, което ще повиши ставката за преразпределително плащане с около 10 евро на хектар, но ще намали основното (базово) с 2 евро/ха. Така ставката за преразпределителното плащане за първите 30 ха от максимум 600 ха става 137 евро/ха.

Работим за увеличаване на плащанията за малки и средни производители, обясни Аделина Стоянова, директор на дирекция "Директни плащания" в МЗХ.

Кои промени в стратегическия план предизвикват най-големи спорове четете в новия брой на в. "Български фермер" от 2-8 октомври