Топлото време ще е предпоставка за намножаване на полската полевка

МЕСЕЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

През октомври агрометеорологичните условия ще се определят от температури около и над климатичните норми и валежи - около и под нормите за месеца.

В началото на октомври прогнозираните наднормени температури, с максимални стойности до 30-32°С, ще ускорят процесите на зреене при късните сортове овошки и грозде и ще бъдат предпоставка за формиране на допълнителна продукция от късните зеленчукови култури.

След относително сухото и топлото за сезона време през втората половина от първото десетдневие, агрометеорологичните условия ще претърпят промяна. През този период се прогнозира съществено понижение на минималните температури, условия за образуване на слани в котловините и във високите полета, което ще налага своевременно прибиране на зеленчуковите култури, подлежащи на осланяване (домати, пипер).

В края на първото и началото на второто десетдневие се очакват валежи със стопанско значение, подобрение на влагозапасите в горните почвени слоеве и на условията за сезонните почвообработки. Засушаването в края на лятото и началото на есента на много места в страната, с изключение на югоизточните райони, забави предсеитбените обработки на площите предвидени за засяване с есенници. По тази причина в голяма част от полските райони са пропуснати агротехническите срокове (септември) за сеитба на зимна рапица. През октомври са оптималните срокове за сеитбата на зимните житни култури. През първото десетдневие е агротехническият срок за сеитбата на пшеницата в Северна България, от 15 до 25-ти - в Южна България, а в края на месеца – по Черноморието.

През повечето дни от втората половина на месеца началните фази от вегетацията на засетите есенни посеви ще протичат при наднормени топлинни условия. В средата и в края на третото десетдневие се прогнозират валежи, подобрение на влагозапасите в 50-см почвен слой и на условията за развитие на зимните житни култури. В края на октомври при пшеницата, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават фазите поникване и листобразуване (1-3 лист).

Прогнозираните температури през месеца, около и над нормата, са предпоставка за увеличение популацията на полската полевка – един от опасните вредители при есенниците. В края на месеца есенните посеви трябва да се обследват за наличие на вредителя и при численост над прага на икономическа вредност (2 активни колонии на декар) е наложителна своевременна растителна защита. (отровни примамки, които се поставят във входовете на колониите).

В ябълковите и крушовите насаждения в началото на листопада, след прибиране на плодовете, се препоръчва пръскане на овошките с 5%-ен разтвор от карбамид. С това третиране се ограничава заразата от струпясване.

При костилковите овощни видове, срещу бактериалното изсъхване, къдравост по прасковата, сачмянка и ранно кафяво гниене по кайсията, черешата и вишнята, след масовия листопад, трябва да се извърши пръскане с 2%-ен бордолезов разтвор.