Преди да насее, добрият стопанин мисли година напред. А сем. Стефанови - три години, защото редуват бобови култури със зеленчук и зърнени.

Радина Иванова

Срещнахме Недялко Стефанов в разгара на сезона. Момчета на машини обират лук от полето, група берачи събират пипер, други товарят дини в тир, а в склада се пакетират зеленчуци за пазара. Недялко обикаля от поле на поле и прехвърля от телефонен разговор на друг, за да ръководи целия процес.

Той е второ поколение фермер, поел, отчасти, щафетата от Маргарит и Пенка Стефанови. Семейството стопанисва 2600 декара земеделска площ в района на Каварна. Тази година площите им с лук са 300 дка, пиперът се простира на 200 дка, а дините са на 40 декара, с перспектива за увеличаване в бъдеще.

„Преди 28 години родителите ми са започнали с 13 декара картофи. В следващ период произвеждаха много на брой зеленчуци, като основният беше пипер. Цял живот съм бил част от семейния бизнес, с изключение на шест години, прекарани във Великобритания по време на следването ми. След като се завърнах обратно в края на 2015 г., взехме решение да ограничим културите на 2-3 - пипер, лук и дини, с цел произвеждане на по-големи количества с по-високо качество и по-ниска себестойност. Дори станахме Пиперопроизводител №1 на България през 2019 г.“, разказва Недялко.

Пиперът изисква по-малко техника, но за сметка на това повече работна ръка. Имат 14-15 основни работника, а в разгара на сезона се увеличават в пъти. Сами произвеждат разсада си в капсули и то садят само хибриди, на поле от 200 дка, което е мулчирано, с капково напояване и на конструкция, с цел по-високи и качествени добиви.

В началото на сезона Стефанови продават продукцията си на вътрешния и румънския пазар, който е ограничен. След това реализацията отива за фабриките, които вземат по-големи количества за печене, замразяване и айвар. Благодарение на постоянството ни и големия обем сме в добри отношения години наред с преработвателите, което ни дава сигурност, разкри стопанинът и допълва:

Пиперът има високи разходи, като се започне със семената, които са доста скъпи, високите цени на торовете, цената на тока, от която зависи цената на водата, която вадим от 120 м дълбочина, такси към басейнова дирекция, наем на помпена станция, амортизация на машини, горива и много други…

Не ни прави удоволствие да виждаме на какви цени се продават нашите зеленчуци на крайния потребител. Разликата в цената не е процентова, а в пъти по-висока. Не можем да си позволим да правим фирмени магазини поради големия обем от работа на полето. Време за почивка остава само зимата един – два месеца, и те са под въпрос, завърши Стефанов.

От ръчен труд при лука 

до топ-производител за Източна България

Преди 15 години семейството започва да отглежда лук, като тогава било основно ръчен труд. След завръщането на Недялко от Англия през 2015 г. реализират проект по инвестиционната подмярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони за сграда за съхранение и пакетиране на лук. Складовете събират над 1000 тона, оборудвани са с климатични и вентилационни системи, последна дума на техниката.

За тези 300 декара лук семейството е направило най-големи инвестиции, като те обхващат производството на арпаджик, лук от арпаджик и лук от семка.

С тази култура вече сме фактор на пазара, изтъкна Недялко. Те всъщност са и най-големите производители на лук за Източна България.

Реализацията на продукцията се осъществява в страната - основно Пловдив и Варна, където имат по един представител, с които работят от години, както и в северната ни съседка.

Имаме 12 декара оранжерии, в които отглеждаме разсада на пипера и произвеждаме домати, но там човешкият фактор е основен, допълва Недялко Стефанов.

Фирмата има 27% дял в дестилерия за етерични масла в Каварна, но там нещата не са добре. До миналата година имали 200 дка маточина и 320 дка лавандула, но поради липса на пазар и стабилност ги редуцират до 50 декара елитна лавандула с надеждата за по-добри времена в бъдеще.

Недялко Стефанов отговаря за производството, реализацията, връзката с клиенти и работници, както и за счетоводната част. Маргарит Стефанов е човекът с опита, техническата част и всичко, което остава извън обсега на сина му. Пенка Стефанова е по документалната част. И както казват: отговорностите са разделени, но се стараем през цялото време един друг да се допълваме, защото обемът от работа е много голям.

Като цяло фирмата обработва 2600 декара, но освен зеленчуци произвеждат и зърнени култури. Те не са основни, но са необходими за сеитбообращението. Преди да насее някаква култура, земеделецът мисли година напред. За правилното сеитбообращение със зеленчуци се мисли 3 години напред. Отглеждат и бобови култури, които вкарват азот и са много добър предшественик на зеленчука.

Трудности

Разбира се, не е лесно, като се започне с нелоялната конкуренция от „Напоителни системи“ с цената на водата, заради която в нашия район от 9-10 сдружения за напояване останахме 2-3, казва Стефанов. Конкуренцията на пазара е жестока и от подбиване на цени, работната ръка, която липсва, а е и скъпа и нископроизводителна.. И много други фактори. Но това не пречи на сем. Стефанови да запазят позитивизъм. „Млади сме, ще срещнем и други трудности. Фирмата „Зеленчуков рай – Стефанови“ е имала и трудни, и хубави години. Ще я има и в бъдеще, защото само сплотени можем да се борим с трудностите, завършва Недялко Стефанов, второ поколение фермер.

В един ден се случва всичко – товарене на дини, прибиране на лук и пипер, сортиране
В един ден се случва всичко – товарене на дини, прибиране на лук и пипер, сортиране
За да се запази до края на самия му цикъл, пиперът е повдигнат на конструкция, вързан е със сезал, за да не полягва. Берачите не чупят дръжката, а я режат с ножици. Така се свежда до минимум чупене на растението и берат до края на ноември, като падне сланата.
За да се запази до края на самия му цикъл, пиперът е повдигнат на конструкция, вързан е със сезал, за да не полягва. Берачите не чупят дръжката, а я режат с ножици. Така се свежда до минимум чупене на растението и берат до края на ноември, като падне сланата.
Лукът от полето....
Лукът от полето....
... до склада
... до склада
Сортировъчна машина събира глави лук до 55 мм, от 55 до 75 мм за пазара, и над 75 мм, които отиват за кухни. Пакетират ги в 10 кг мрежи.
Сортировъчна машина събира глави лук до 55 мм, от 55 до 75 мм за пазара, и над 75 мм, които отиват за кухни. Пакетират ги в 10 кг мрежи.