Спад в търсенето на млечни продукти на пазарите както в развитите, така и в развиващите се страни регистрират анализаторите на селскостопанската банка Rabobank. Експертите обясняват това с по-високите цени на храните и забавянето на икономическата активност през 2023 г.

Така, според новия доклад, много компании в Западна Европа, Австралия, Бразилия и Китай регистрират спад в продажбите на млечни продукти във физическо изражение. Изключение правят САЩ, където търсенето на млечни продукти остава стабилно.

Според експерти ситуацията може да се промени чрез намаляване на цените. „Някаква дефлация в цените на млечните продукти може да помогне за поддържане на нивата на търсене на ключови пазари през втората половина на 2023 г.“, каза Андрес Падила, старши анализатор в Rabobank.

Експертите отбелязват още, че световното производство на мляко расте и днес, макар и с по-бавни темпове. Увеличаването на производството и намаляването на разходите за фуражи на фермерите ще позволи намаляване на ценовите корекции за преработвателите.

Фермерите в България също са изправени пред подобна ситуация. Значителното намаление на изкупните цени на млякото предизвика протести. Корекцията на цената е повлияна от по-ниските покупки от преработвателите.

Млекопреработвателите от своя страна говорят за спад в търсенето на млечни продукти и

образуване на големи складови наличности

Не на последно място, спадът в търсенето се дължи на високата цена на рафта. Потребителите се насочиха към по-евтини млечни продукти. FAS дори беше принудена да се намеси в ситуацията. Службата ще проверява 100-150% надценка на търговските вериги на млечни продукти.