На фона на непрестанните дъждове, които нарушиха графиците за пръскане в селскостопанските полета напоследък, се появява истинска възможност за българските фермери, да се възползват от ситуацията, вместо да й се поддават. Мощната синергия между Амалгерол Есенс и азотфиксиращите бактерии, дава предимството на земеделците да отключат истинския потенциал на своите култури, особено в разгара на дъждовния сезон. Противно на традиционните представи, изобилието от дъжд се превръща по-скоро в съюзник, отколкото в пречка.

Прилагането на технологията след спирането на валежите ще осигури не само забележителни резултати, но същевременно и значително спестяване на азотните торове!

Екипът на „Меди+Р” напомня за възможността, която предлага технологията, а именно: с използване на по-малко количество азотни торове, да се постигнат същите добиви, както при третиране с пълна азотна торова норма.

По какъв начин действа и какви ползи носи технологията на земеделците при царевица и слънчоглед?

Тайната е в двукратното прилагане на Амалгерол Есенс (2х200 мл/дка) и еднократното прилагане на азот фиксиращите бактерии на Нутрибио N (5 г/дка).

Комбинацията от двата продукта кара кореновата система да нарасне многократно, при което растението достига до труднодостъпните хранителни елементи в почвата.

Амалгерол Есенс е висококачествен биостимулатор, който благоприятства задържането на водата в почвата, благодарение на водораслите и сухото вещество в него. Съдържа антиоксиданти, които повлияват положително на растенията при биотичен и абиотичен стрес.

Амалгерол или Амалгерол Есенс действат както след хербициден стрес така и след градушка. Препоръчително е тяхното използване във всички ситуации, а не само след настъпване на неблагоприятни условия и стрес.

Нутрибио N представлява уникален органичен микробиален листен тор, създаден на базата на микоризни гъби, азот фиксиращи бактерии (CERES Azotobacter salinestris) и други, който позволява на растенията да фиксират азота от атмосферата, като по този начин те се снабдяват с една трета от нужното количество азот. Бактериите в продукта са живи в продължение на 4 години, когато не са активирани, поради иновативната технология за сушене на бактериите.

Какво показват научните изследвания за технологията

 За демонстриране на приложението и ползите от продуктите Амалгерол Есенс и Нутрибио през 2022г. беше проведен опит в Института по царевицата в Кнежа. Опитът обхваща две култури –слънчоглед и царевица и показва ефекта от приложението на биостимуланта и азот фиксиращите бактерии.

Опит в слънчоглед 2022 г.

Поради непоникване на основната култура, слънчогледът е засят като втора култура в оптимален срок – края на месец юни. Непосредствено след сеитбата падналите валежи способстваха за дружно и бързо поникване на растенията в посева.

От изключително значение за получените сравнително високи добиви като втора култура повлияха отчетените валежи в края на август и началото на септември.

Доц. д-р Емил Василев споделя, че резултатите по този показател, отразени в таблицата, показват същественото влияние на приложените биостимуланти във фази 4/6 лист и в бутонизация на културата. Превишенията на изпитаните варианти (2,3) са значителни – от 56,5 до 64,9 кг/дка или от 16,1 до 18,5%.

Най-висок добив (415,7 кг/дка) продуцира вариант 3. В него най-ясно проличава предимството на двукратното приложение на продуктите Амалгерол Есенс в доза 200 мл/дка и еднократното внасяне на Нутрибио N  в доза 5 г/дка във фаза 4/6 лист.

Опит в царевица 2022 г. 

Проучването бе проведено на опитното поле на ИЦ – Кнежа върху почвен тип „Типичен чернозем“ с цел установяване въздействието на биопрепаратите Амалгерол Есенс и Нутрибио при царевица за зърно. Царевицата бе третирана с биопрепаратите във фази 7/8 лист и начало на изметляване с препоръчани дози на приложение с работен разтвор 20 л/дка.

За установяване на добив зърно от обраните кочани на всяка парцелка бяха взети представителни проби за установяване рандемана на зърното в кочаните както и такива за влажността му. Полученият добив в контролата е 794 кг/дка.

Еднократното третиране с 200 мл/дка във фаза 7/8 лист води до минимално повишаване на добива с 15,2 кг/дка (Вариант 2).

Значително превишение спрямо контролата от 117,2 кг (14,8 %) е отчетено във Вариант 3, при двукратното третиране с Амалгерол Есенс в доза 200мл/дка в комбинация с Нутрибио N 5г/дка.

В обобщение, резултатите от проведените опити в ИЦ Кнежа показват висока ефективност на продуктите дори и при намалена норма на минерален азот. Причината за това отдаваме на отличната комбинация и симбиоза между Амалгерол Есенс в доза 200 мл/дка (или Амалгерол в доза 300 мл/дка) и Нутрибио N 5г/дка, естествена хранителна среда за развитието на бактериите.

Дългогодишните клиенти, които са се убедили в производствените резултати от прилагането на биостимулантите Амалгерол и Амалгерол Есенс и азотфиксиращите бактерии на Нутрибио N, знаят как да действат. Тези, които са се доверили на технологията при пшеница и са направили първо пръскане, в момента правят второ третиране с продуктите. За всички останали, които не са направили, да побързат! Сега е времето за третиране на слънчоглед и царевица.

Двата продукта успешно могат да бъдат прилагани освен в царевица и слънчоглед и в другите пролетни култури, есенниците, ягодоплодните, зеленчуците, етерично-маслените култури и трайните насаждения.

Приложението на биостимулантите и азотфиксиращите бактерии щади околната среда и помага за по-добро усвояване на хранителните вещества от корените в почвата. Спазването на фазите на приложение при царевица и слънчоглед е наложително за тяхната ефективност.

Технологията спестява 6-8 кг азот активно вещество или до 30-35% употребата на азотни торове

Практиката доказа, че продуктите Амалгерол, Амалгерол Есенс и Нутрибио N са от необходимост и в полза на българските земеделски производители, а като сертифицирани за биологично земеделие в ЕС, те са в пълно съответствие с изискванията за насърчаване на зеленото торене и органичното хранене на растенията. С тяхното приложение се осигуряват най-малко 10 % от потребностите на културите от азот от максималното количество азот(внесен с гранулирана тор) до 15 кг/дка, каквито са изискванията за Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал по новата Обща Селскостопанска Политика (ОСП).

Защото инвестицията в правилната технология и в добрите продукти не е разход! Тя носи само ползи!

За повече информация относно технологията и изгодните пакетни* предложения се обърнете към нашите търговски представители.

*Един пакет за 150 дка съдържа: 60л Амалгерол Есенс и 0.750 кг Нутрибио N