Производителите разчитат на субсидиите, за да оцелеят при липсата на добри пазари

Лилия АЛЕКСАНДРОВА

От десетки години повечето производители в Кюстендилско продават продукцията си на италианска фирма, която я преработва. Известно количество отива към Румъния, но през сезон 2022/23 присъствието на търговци отвъд Дунав е било сравнително слабо. „За съжаление от разговор с италианската фирма стана ясно, че изкупните цени няма да се повишат тази година въпреки увеличените разходи за производство. Причината е в това, че западните фирми, които изкупуват нашата продукция, миналата година се запасиха и складовете им са пълни. Тази година за тях българската продукция няма да представлява интерес и цената няма да е добра за нашите земеделски производители“, каза за "Български фермер" проф. д-р Димитър Сотиров, зам.-директор на Института по земеделие в Кюстендил.

Италианските търговци търсят дребна и средна череша с диаметър между 18 и 20 мм, която на пазара не би се харесала от индивидуалните клиенти. Затова цената е ниска и стопаните започват рано да прибират реколтата - още когато плодът не е напълно узрял. „Пунктовете за изкупуване на череши за преработка миналата година стартираха с цена от 90 ст./кг, след това върнаха на 80 ст./кг, само Дроганова Жълта достигна 1,10 лв./кг. Най-добри за овощарите от Кюстендилско обаче са редовните клиенти от Перник и София, които купуват продукцията на 1,70-1,80 лв./кг.“, обясни специалистът. Според него минимална изкупна цена от 1,50 лв./кг за тази стопанска година ще успее да помогне на производителите да възвърнат направените разходи, които са повече в сравнение с предходния сезон.

„За съжаление при предложените ниски изкупни цени всеки сам се спасява както може. Оттук се подбива и цената. Необходима е организация, която да обедини черешопроизводителите и те да произвеждат плодовете по еднакви стандарти. Стопаните със стотици декари по-лесно се ориентират на пазара. При тях сортовото разнообразие е по-малко, грижите са по-добри и производителите успяват да намерят търговци за износ. Дребните и средните производители, които преобладават в Кюстендилско, много трудно се справят“, посочи българският учен.

Единствено субсидиите помагат на черешопроизводителите да оцелеят при липсата на добри пазари, заяви още проф. Сотиров. „През предходните програмни периоди на европейската земеделска политика се появиха множество нови фермери, но част от тях се отказаха заради ниската изкупна цена на продукцията и липсата на достатъчно пазар. Докато има субсидии, ще съществуват и овощарите“, отбеляза той, но и подчерта: „Държавата трябва да се намеси много активно и нивото на субсидиите за българските производители да бъде доближено до това в Западна Европа“.

Още за кампанията по изкупуване на черешите четете в новия брой на в. "Български фермер" от 29 май - 4 юни