До 5 юни земеделските производители ще могат да подават заявления в Кампанията за директните плащания 2023 г.

На 4 април тази година в „Държавен вестник” беше обнародвана наредбата за реда, по който ще бъдат подавани заявленията. Това е и началната дата, в която фермерите ще могат да очертават площите си и да подават документи за подпомагане по интервенциите в новия Стратегически план, съобщиха от агроведомството.

Крайната дата на приема е 5 юни, а до 30 юни се дава време на подалите заявления с грешки да успеят да коригират пропуските, но тогава се налагат санкции. Ако подадете заявлението си от 6 до 30 юни, за всеки работен ден забавяне ще имате санкция от 1% от сумата, за която имате право на подпомагане, но не повече от 10 %.

Заявление за подпомагане може да бъде подадено и редактирано не по-късно от 25 календарни дни след 5 юни. Когато 25-ият ден е неприсъствен, крайният срок за подаване на заявления за подпомагане изтича в първия следващ работен ден.