Байер КропСайанс разширява портфолиото си от фунгициди и инсектициди, с които гарантира цялостна защита на културата

 

С обновеното си портфолио от продукти за растителна защита при лозя Байер КропСайанс България дава заявка за сериозно присъствие в сектора на интензивните култури. Нови фунгициди и инсектициди се включват в борбата при опазването не само на лозята, но и на овощните култури, зеленчуковите видове, картофи и др.

В последните години засилваме присъствието си в интензивните култури, подчерта Стивън Стоев, продуктов мениджър във фирмата, по време на международното изложение АГРА, което се проведе в Пловдив. Знаете, че лозата се напада от много сериозни болести и неприятели, срещу които трябва да се предприемат растителнозащитни мерки, за да се получи качествена гроздова продукция.

В борбата с обикновената мана акцент са три фунгицида: Микал Флаш, Профайлър и Мелоди Компакт.

Микал Флаш

Фунгицид с пълно системно действие. Продуктът съдържа две активни вещества, едно от които е фозетил алуминий – изключително подвижно и предвижващо се в растителните тъкани.

Сред предимствата на фунгицида са, че дава изключителен контрол на обикновената мана и екскориозата и също така подпомага естествената защита на растенията към мана. Продуктът прониква в културите за 30 минути.

Препоръката ни е с Микал Флаш да се третира превантивно, преди да са се появили мазни петна по листата, казва Стивън Стоев.

Най-добър ефект се получава при пръскане на лозята, когато има 50-70% разпукване на пъпките. Така най-добре се контролира първоначалната зараза от мана и екскориоза. Могат да се извършват две третирания през интервал от 12-14 дни.

Профайлър

Фунгицидът съчетава две активни вещества: алуминиев фозетил, отличаващ се с пълна системна защита и дълго последействие и флуопиколид, който е нов клас, осигуряващ лечебно действие, освен дългото последействие. Наличието на две системни активни вещества прави Профайлър изключително ефективен в контрола на обикновената мана. Продуктът може да се използва и в ситуации, когато вече има установено начално нападение от обикновена мана и болестта трябва да се тушира.

Профайлър има 14-дневно последействие, като осигурява защита на растенията дори след интензивни превалявания. Препоръка за приложение на продукта е да се използва през най-критичните фази – преди, по време и след цъфтеж на лозята.

Мелоди Компакт

Системен фунгицид със защитен, лечебен и изкореняващ ефект. Има добре изразено акропетално действие. Действието му се изразява в разрушаване на клетъчната стена на мицела на гъбата, като така спира развитието й.

Мелоди Компакт има изключително добро и антиспорулантно действие, подчертава Стивън Стоев. Това позволява да се прилага, когато обикновената мана вече е факт по лозята и се наблюдава налеп по листата. Препоръчваме употребата му в две приложения през три дни, за да унищожите налепа и заразата, да се защити лозята ефективно.

В борбата с другата важна болест – брашнеста мана по лозята влизат фунгицидите: Луна Експирианс, Фоликур и Флинт Макс.

Луна Експирианс е локално системен фунгицид,

има предпазно действие. Едното му активно вещество – флуопирам е нов клас SDHI. Попада в растението чрез листата и се придвижва възходящо.

Безспорно Луна Експирианс е сред най-добрите продукти за качественото опазване на лозята от брашнеста мана, подчертава Стивън Стоев. Ние препоръчваме употреба на Профайлър и Луна Експирианс в комбинация, по време най-критичните фази през вегетацията на лозята, които са преди, по време и след цъфтеж. Използват се заедно, в две третирания - Т1 преди и Т2 след цъфтеж, за да се защити успешно добива.

Фоликур е предложението от Байер КропСайанс

за т. нар. нулево третиране

Фунгицидът е чист тебуконазол, съдържа много добри прилепители, омокрители и аджуванти, които спомагат за по-доброто прилепване на продукта към растението и съответно по-ефективна защита от брашнеста мана.

Флинт Макс съчетава две активни вещества

- тебуконазал и трифлоксистробин, който е от групата на стробилурините и освен брашнеста мана има контрол и върху черно гниене (няма регистрирация срещу болестта). Фунгицидът има напълно системно действие.

В последните години много голям проблем в лозята са щитоносните въшки, обръща внимание Стивън Стоев. Неприятелят се появи преди време в Черноморския район, но вече се среща в почти цялата страна. Знаете, че щитоносните въшки са изключително упорити и трудно се контролират. Нашето решение срещу вредителя е Мовенто. Това е един изключително добър продукт с активно вещество спиротетрамат.

Мовенто е двойно системен инсектицид,

който се придвижва както по ксилема, така и по флоема, като защитава не само новия прираст, но и стига обратно до кореновата система.

Щитоносните въшки се прикрепят по старата дървесина или под кората, където обикновените системни продукти не могат да достигнат, тъй като се придвижват по ксилема и защитават само новия прираст, разяснява още специалистът. При Мовенто обаче активното вещество слиза надолу и защитава и старата дървесина. Препоръчваме инсектицидът да се приложи в две третирания – първото в началото на миграция на щитоносните въшки, а следващото да е след 20-25 дни, за да се осигури оптимална защита.

През 2023 г. Байер КропСайанс добавя нов продукт в листата си с фунгициди. Това е Соната СК - биологичен продукт, с активното вещество Bacillus pumilus. Регистриран е за борбата срещу оидиум в лозя и при зеленчуци.

Соната СК е много добър продукт, разяснява Стивън Стоев. Реално мицелът филмира (покрива) листа на културата, развива се там и по този начин се бори с хифите на гъбата, причинител на болестта, като спира тяхното разпространение и ги конкурира за хранителната среда.

Щам QST2808 на Bacillus pumilus e в състояние да контролира различни гъби и бактерии, които причиняват болести по културните растения. Ценно качество на бактерията е, че прави културите много по-устойчиви на болести.

Лозата се напада от много икономически важни болести и неприятели, които трябва да се контролират
Лозата се напада от много икономически важни болести и неприятели, които трябва да се контролират
За да се опази гроздовата реколта, трябва да се прилага ефективна растителна защита
За да се опази гроздовата реколта, трябва да се прилага ефективна растителна защита