Според ново проучване, ръководено от американския институт Rodale, органичното регенериращо земеделие може да бъде ключът към осигуряване на световните запаси от вода в условията на глобални климатични промени.

В продължение на повече от 40 години изпитването на земеделските системи (FST) на Института Rodale съчетава полеви практики и научни анализи, за да документира различните въздействия на биологичните и конвенционалните системи за отглеждане на зърнени култури. Научните данни от тези изследвания показват, че биологичното управление съответства на конвенционалното земеделие или дори го превъзхожда по начини, които са от полза за земеделските стопани, и осигурява здрава основа за разработване и усъвършенстване на земеделски системи, които могат да подобрят здравето на хората и планетата.

Устойчивост

Новите резултати от изследването показват как биорегенеративното земеделие е ефективен и устойчив модел на земеделие в епохата на екстремни метеорологични явления. Това е важна констатация, тъй като земеделските стопани по света са изправени пред опустошителните последици от загубите на реколтата, причинени от суша и наводнения.

"Регенеративното биологично земеделие изгражда здрава почва, като увеличава съдържанието на органичен въглерод в нея", казва д-р Реза Афшар, главен учен в Института Rodale. "Това позволява на почвата да абсорбира повече дъжд по време на наводнения и да задържа влагата по-дълго време по време на суша."

Основните изводи от 40-годишните изследвания са:

Добив

Биологичните системи дават толкова добиви, колкото и конвенционалните системи. При екстремни метеорологични условия обаче, като например суша, добивите от биологичните парцели остават същите, докато тези от конвенционалните парцели намаляват. Общият добив на биологична царевица е бил с 31% по-висок от конвенционалното производство в годините на суша.

Поглъщане на въглерод

Здравата почва поглъща въглерода и го задържа в атмосферата. Органичните системи обикновено имат много по-разнообразни източници на въглерод в почвата, така че микробната биомаса е значително по-висока, отколкото в конвенционалната система, което води до по-високо съдържание на органично вещество в почвата с течение на времето.

Вода

Инфилтрацията на вода е значително по-бърза при дългосрочно биологично управление, отколкото при конвенционалните практики.

Почва

Данните от FST показаха, че състоянието на почвата продължава да се подобрява с течение на времето в биологичните системи, докато състоянието на почвата остава непроменено в конвенционалните системи.