От днес Министерството на земеделието стартира национална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. Инициативата има за цел да запознае земеделските стопани с условията за прилагането на инструментите по него.

В рамките на събитията ще бъдат представени различните интервенции, разписани в Стратегическия план, като земеделските стопани ще могат да задават въпроси на екипа от експерти на Министерството на земеделието, съобщиха от ведомството.

Земеделските стопани имат възможност да задават въпроси и предварително на мейл: [email protected]

Графикът за провеждане на информационната кампания е направен на регионален принцип:

  • 06.02.23 г. от 11 ч. в Монтана за земеделски стопани от областите Видин, Враца и Монтана;

o Зала „Конферентна“ на хотел „Житомир“, ул. „Драган Цанков“, Монтана;

  • 07.02.23 г. от 10 ч. в Плевен за земеделски стопани от областите Ловеч и Плевен;

o Зала „Плевен“, пл. „Възраждане“ №1, сградата на Областна администрация Плевен;

  • 07.02.23 г. от 15:30 ч. във Велико Търново за земеделски стопани от областите Габрово и Велико Търново;

o Зала „500“, пл. „Център“ №2, сградата на Областна администрация Велико Търново;

  • 08.02.23 г. от 11 ч. в Русе за земеделски стопани от областите Търговище, Разград и Русе;

o Зала „Европа“, Доходно здание, пл. „Свобода“ № 4, Русе;

  • 09.02.23 г. от 11 ч. в Добрич за земеделски стопани от областите Варна, Шумен, Силистра и Добрич;

o Зала „Европа“, ул. Независимост № 5 в сградата на Областна администрация Добрич;

  • 13.02.23 г. от 11 ч. в Ямбол за земеделски стопани от областите Бургас, Сливен и Ямбол;

o Залата на община Тунджа, пл. Освобождение № 1, Ямбол;

  • 14.02.23 г. от 11 ч. в Хасково за земеделски стопани от областите Стара Загора, Кърджали и Хасково;

o Зала „Хасково“, пл. „Общински“ №1, в сградата на Община Хасково

  • 15.02.23 г. от 11 ч. в Пловдив за земеделски стопани от областите Пазарджик, Смолян и Пловдив;

o Аулата на Аграрен университет Пловдив, бул. „Meндeлeeв“ № 12;

  • 16.02.23 г. от 11 ч. в Благоевград за земеделски стопани от областите Кюстендил, Перник, София град, София област и Благоевград;

o Зала „22-ри септември“, пл. „Георги Измирлиев-Македонче“ № 1, сградата на Общинския съвет Благоевград