Защо зърнената култура е включена в сеитбоборота в стопанство Polnovakia Agrar разказва Петер Якуб в интервю за Sorghum ID

- Защо избрахте да отглеждате сорго за зърно във вашата ферма?

- Търсихме култура, която да отговаря на два основни критерия. Първо, да има добра устойчивост на суша и, второ, от нея да може да се произвеждат фуражи, които са ни необходими за храна за животните, които са част от фермата ни. Също така искахме да увеличим културите, които включваме в сеитбообращенията, които правим в стопанството, за да имаме по-добра диверсификация.

В допълнение, соргото предлага много предимства:

  • има по-добро съдържание на протеини;
  • съдържа по-малко токсини в сравнение с други зърнени култури;
  • с по-добра устойчивост е срещу наприятели и болести;
  • има по-ниски разходи за производство и сушене.

Отглеждането на сорго също ни позволява по-добре да разпределим работата през годината. Например то

се сее по-късно от слънчогледа или другите

пролетни зърнени култури и има по-ранна жътва

В началото, разбира се, можехме само да предполагаме какви ще бъдат резултатите, защото никое стопанство около нас не отглеждаше сорго, а фермерите не познаваха културата.

- Разкажете за технологията, по която отглеждате соргото?

- По-голямата част от площите ни засяваме със сорго за зърно. Избираме сортове, които са третирани с Concep® III*. Нормата ни на засяване, която прилагаме, е около 275 000 семена на хектар, като междуредовото разстояние е 30 см. В бъдеще може би ще се се насочим към 45 см, защото опитите ни при това разстояние дават много добри резултати.

В Словакия ние сеем през първата половина на май и обикновено прибираме зърното през септември. Реколтата се състои предимно от сухо сорго, което през влажни години изсушаваме до 18-19%. Средният добив варира в зависимост от нашите ферми и условията, но ние обикновено

получаваме 6 до 8 тона на хектар и

най-добрите ни добиви достигат

9,5 т/ха с 14% влажност

Произвеждаме общо от 3000 до 4000 тона сорго годишно, като всичкото количество използваме за нуждите на нашето стопанство - за производството на храна за животни.

Сега соргото е основна култура за нашата ферма: то се увеличи от 10 хектара през 2018 г. на 200 хектара през 2019 г., а производството се стабилизира на 600 хектара през 2020 г.!

- Какви фуражи приготвяте от соргото?

- Използването на сорго и разпределението му във фуражни смеси е разработено от нашите специалисти по фуражите, които проектират рецептите според качеството и количеството на суровия продукт, като вземат предвид нуждите на нашите стада.
Използваме сорго във фуражни смески за свине майки (с обем около 3%) и свине за угояване (15-20%).

- Какво, според вас, е бъдещето на соргото в Словакия?

- Мисля, че соргото има обещаващо бъдеще в Словакия. Тежката суша, която засяга страната ни през отделни години, а и новите европейски регламенти за сеитбообръщение, несъмнено ще доведат до увеличаване на обемите на отглежданото сорго.
Въпреки това все още има какво да се желае по отношение за подобряване на комуникацията около соргото: малко фермери имат достъп до ясна и практична информация за тази зърнена култура, аз самият бях поканен няколко пъти да говоря за това на различни форуми. Освен това пазарът трябва да се развие, за да предложи на фермерите по-добри възможности за реализация. (БФ)

*Concep® III е продукт за третиране на семена от сорго за зърно и фураж, който осигурява защита от увреждане от хербициди
 

ВИЗИТНА КАРТИЧКА

Polnovakia Agrar, S.R.O е основана през 2003 г. Компанията е специализирана в растениевъдството и отглеждането на животни - свиневъдство, производство на яйца и храна за животни.
Стопанството обработва 7500 хектара земя. Отглежда 150 000 прасета за угояване и произвеждат 20 милиона яйца годишно.