Това казва инж. Рашид Узунов, управител на дружество РАЛОМЕКС, гр. Завет

Инж. Рашид Узунов отбелязва, че от широката гама продукти на Раломекс през миналата година най-търсени са били дисковите брани, следвани от разрохквачи и стърнищни култиватори. Експертът обяснява интереса към тях с продължаващото засушаване, което прави трудни и обработките, и вегетацията на културите. Търсенето на здрави, издръжливи инвентари се дължи още и на това, че спомагат за опазването на влагата в почвата. Машините на бранда от Лудогорието имат дълъг експлоатационен живот - над 10 години. Поддържането на интереса към тях се дължи и на

безкомпромисното отношение

във фирмата към световните стандарти, характерно за целия производствен процес в завода й.

Въпреки значителните проблеми в икономически, финансов, суровинен и пазарен план, статистиката показва, че през годините пазарният дял на Раломекс постепенно, с малки стъпки, нараства. Темпът е различен за различните видове машини. Средно е с около 15% от почвообработващата техника - плугове, култиватори, брани, сечки, валяци, специализирани почвообработващи машини, обяснява инж. Узунов и благодари на земеделците, че оценяват качествата на тяхното производство, като го предпочитат в много случаи. Стремим се, казва той, да сме в крак с времето, усилията ни са ориентирани за бърза реакция към пазара и напасване на производството ни към нуждите на българските клиенти.

В анализите на тенденциите в промените на климата мениджмънтът на дружеството оценява, че

засушаването ще продължи

и тази година, така че акцентът в производствената програма няма съществено да се измести, а екипът ще търси иновативни решения в духа на световните тенденции в бранша. Това намерение се материализира в производството на нов сегмент прикачни машини - No Till сеялки, чиито първи прототипи вече са пуснати от поточните линии на завода. Те са конструирани така, че да пазят структурата и плодородието на почвата.

Благодарение на този траен подход бяха направени промени във функционалността на стърнищните култиватори (за тях стана дума по-горе). Бяха допълнени работните ширини на някои модели култиватори-компактори, като по този начин бе покрит сектора на тракторите до 400 к.с. Стъпките в това направление бяха направени в съгласие с препоръки на клиентите. В интерес на фермерите екипът на Раломекс ще засилва производството на машини и варианти от посоченото по-горе трио - брани, разрохквачи, стърнищни култиватори, повечето от които са собствена конструкция на Раломекс.

Днес агропазарът отговаря с нови решения на търсенето на инвентар, в който се залагат и употребяват съвременни технологии за

минимизиране броя на почвообработките

и оптимизиране на резултатите от работните операции. За Раломекс това са последни модели дисково и култиваторно оборудване, произведено на основата на идеята за активно противодействие на засушаването. Браните произведени в цеховете на дружеството са: компактни, сгъваеми, модулни, комбинирани с култиватори (границата между брана и култиватор става все по-незабележима).

Предназначени са за дисковане с цел подметка на стърнищата или предсеитбена подготовка, обработка на угари, раздробяване на буци, почистване от къртичини, както и за цялостна аерация на ливади и пасища. Всички те осигуряват бърза и евтина стърнищна обработка, разрохкване на повърхностния слой на почвата, ефективно нарязване и смесване на растителните остатъци, разрушаване на капилярността в горния почвен слой, подготовка на сеитбеното легло. Имат устройство за избор на дълбочина и служат за компактиране и подравняване. Постига се добро утъпкване и уплътняване. Снабдени са с надеждни и здрави работни органи, сигурна пружинна защита. Навесните Раломекс дискови брани са включени в сериите БДН и БДН-ТГ. Те могат да се изработят и с „пияно колело” или да бъдат Х- или V-образни.

За плитки обработки се прилагат дисковите брани от прикачната серия БДП-ТГ. Те са перфектни майстори както в бързо, интензивно размесващо стърнищата брануване, така и в други земеделски дейности при всички видове почви на дълбочина до 15 см. Инвентарите от тази серия са със самостоятелно закрепени дискове с гумени тампони и капсуловано лагерно тяло. Както изтъкват потребители от цялата страна браните на Раломекс са

прецизни, много здрави

не се плашат от тежки работни условия. Най-важните характеристики на браните от серията ТГ обхващат следните технически данни:

  • Броят на дисковете влиза в обхвата от 18 при най-малката версия ТГ2 до 84 за най-голямата - БДП-ТГ10.
  • Нужната тяга варира от 70 до 400 к.с., работните им ширини са в диапазона от 2 до 10 м, скоростта на обработка е от 6 до 12 км/ч при производителност от 12 до 115 дка/ч. Теглото им стартира от 1150 кг и достига при най-голямата до 8,5 т.
  • Лагерното тяло на прикачните БДП-Р е с по два лагера и четири уплътнения, а размерът на оста на батериите е 40 мм, което ги прави много яки и издръжливи.
  • За серия БПД-ПП се използват сдвоени дискове с различен диаметър и пружинен предпазител, работещ на принципа Нон-стоп. Всички модели са окомплектовани с подравнителен ротор, кух тип, което изключва задръстването му.

Днес агропазарът отговаря с нови решения на търсенето на инвентар, в който се залагат и употребяват съвременни технологии за минимизиране броя на почвообработките и оптимизиране на работните дейности. На този профил отговарят стърнищните култиватори на Раломекс, които също са предпочитани и неслучайно са част от обработващото трио на фирмата, най-купувано от производителите през 2022 г. Те са отлично средство за късно есенно и ранно пролетно дълбоко разрохкване и слято култивиране на угарите и за предсеитбено култивиране. Вариантът Kombimax е предназначен за обработка на стърнища с цялостна предсеитбена подготовка на почвата. Култиваторът изпълнява няколко операции с едно минаване и е съобразен с българските агротехнически условия. Взети са под внимание всички недостатъци на западните аналози и са въведени редица подобрения. Конструкцията притежава иновативно

решение за регулиране на дълбочината

Машината се състои от четири работни зони, които могат да се комбинират според желанието на клиента. Първата зона се състои от самостоятелни дискови работни органи, предназначени за насичане на растителните остатъци. Следва зона с разрохкващи работни органи с „non stop“-защита на претоварване, чрез усилени двойни пружини, подходящи и за каменисти почви. Към работните органи има възможност за монтаж на ляв и десен нож за подрязване на плевелите. Работният орган, като цяло, освен че разрохква почвата и унищожава плевелите, но осигурява и осово завъртане на обработената почва, за да се смесват растителните остатъци. Следващата зона е оборудвана с изравняващи дискове за заличаване на дирите на предните работни органи. Последната зона представлява система за валиране и доразтрошаване на почвената маса, работи успешно и при влажни почви.

Стойките (държачите) на лапите на култиваторите от серия КСН и КСП са стабилни. Закрепени са към рамата с 2 болта. Единият изпълнява ролята на предпазител - срязва се при сила 400 кг, приложена във върха на лапата. Здравата им конструкция ги прави универсални и надежни. За каменисти почви се изработват

култиватори с пружинни предпазители.

При подготовка на площите за по-дребни семена е подходящо да се използват култиватори с S-образен пружинен работен орган, какъвто е монтиран в серия КК и ККП. От своя страна образците от серия КСН и КСП могат да се окомплектоват с два вида работни органи: разрохкващи (обръщателни) и стреловидни (универсални) лапи. Разрохкващите лапи работят на дълбочина от 12 до 20 см и раздробяват буците останали след оранта, уеднаквяват плътността на изорания слой и подобряват проникването на влага и въздух в почвата. Стреловидните лапи са за по-плитка обработка 8-12 см. Разрохкват плитко обработвания слой и подрязват плевелите.

В моделите от споменатите серии КСН и КСП стандартно са добавени пружинни брани. По желание на клиента в тях могат да се монтират: ротор с подравнителна дъска, двойка ротори или зъбна грапа. Машините от всички серии могат да се изработят с дву- или триредово разположение на работните органи.

В триото съществено място заема и комбинираната почвообработваща машина КПМ-20. Това е

разрохквач с пружинен предпазител

и в същината си е универсално съоръжение, в което се съчетават както плужни тела (3,4,5 или 6), които съставят корпус за изораване на почвата, така и от буцораздробител. Разрохквачът работи на активен принцип, който оптимално раздробява изораната почва с минимално разпрашаване и същевременно я уплътнява. Хибридът притежава висока ефективност при всякакви почвено-климатични условия, подходящ е за предсеитбена подготовка на почвата за пролетни и есенни култури, като замества 3 обработки - едно изораване и две дискования.

Подобен по характера си е и Раломекс навесният разрохквач РН-3,0 ППР с пружинен предпазител на работния орган. Това е актуален продукт, предназначен за късно есенно и ранно пролетно дълбоко разрохкване на почвата. Работните органи са с пружинна защита и работят на принципа "non-stop". При среща на препятствие в почвата работният орган се сгъва и под натиска на пружината след прескачане на препятствието се връща пак в работно положение. Дълбочина на работа - до 50 см. Ползването на разрохквач подобрява проникването на влага и въздух в почвата. В него е заложена ниска или нулева степен на поддръжка, предвидени са взаимозаменяеми валиращи и подравняващи елементи. Както споделят профи фермери, с тези машини се пести време и пари, гарантира се високо качество на бъдещата продукция и се опазва околната среда.

Дискова брана и валяк, прикачен, с работна ширина 10 м
Дискова брана и валяк, прикачен, с работна ширина 10 м
Дискова брана
Дискова брана
Култиватор компактор навесен КК-2,4.4
Култиватор компактор навесен КК-2,4.4
Стърнищен култиватор и разрохквач
Стърнищен култиватор и разрохквач
Култиватор-компактор
Култиватор-компактор
Раломекс разрохквач
Раломекс разрохквач