Недопустимо е да се засаждат болни дървета, впоследствие няма ефективни мерки, които да се справят със заразите

Няколко са по-важните бактерийни болести, които се пренасят с посадъчния материал. Сред тях са: бактериен пригор по овощните, огнен пригор по семковите, бактериен рак по костилковите.

Бактериен рак

Причинител на болестта е бактерията Rhzobium radiobactar, която напада корените и кореновата шийка. Първоначално по нападнатите части се появяват дребни туморчета, които са с бледожълт цвят и със зърнеста структура. Те нарастват много бързо и могат да достигнат големи размери. В началото туморите са меки, а после стават твърди и по-тъмни. На следващата година туморните се разпадат, а мястото на повредата става входна врата за други микроорганизми, които също причиняват гниене.

Туморите пречат на правилното протичане на сокодвижението, вследствие на което дърветата отслабват в развитието си. Най-опасни са тези, които са разположени по централните корени или в основата на стъблото.

Причинителят на болестта може да се запази във влажна почва повече от 2 години. Бактерията се пренася чрез заразен посадъчен материал, почва, вода. Тя напада през рани, причинени от почвообработки или от неприятели.

Първите симптоми на болестта се наблюдават

най-късно около месец след заразяването

Развитието й се благоприятства от влажна почва, която е лошо дренирана, а също така с алкална рН на средата. Оптималната температура за развитие на бактерията е около 20 градуса.

Всички овощни видове се нападат от бактериен рак. А гостоприемник на бактерията са повече от 200 растителни вида.

Проучвания на фитопатолозите показват, че по-уязвими на бактериен рак са видовете от род Prunus, като подложките, които се използват при различните видове, се различават по чувствителност към болестта. Например Колт, подложка, която се използва при черешите, е силно чувствителна на болестта, докато Гизела 5 и 6 са сравнително устойчиви. Ето защо при избор на сорт, е препоръчително овощарите да се информират за подложката и съответно как тя се държи спрямо заболяването.

Мерки:

 • Новите насаждения се създават само със здрав посадъчен материал.
 • Площите, предназначени за нова градина, не трябва да са били с овощни дървета поне 3-4 години преди това.
 • Да се отглеждат видове и сортове, които са устойчиви на болестта.

Огнен пригор

Това е най-опасната бактериална болест по семковите овощни видове. Причинител на заразата е бактерията Erwinia amylovora. Тя напада почти всички растителни части – цветове, плодове, клони, стволове, кореновата шийка и корените на дърветата.

Симптомите на болестта обикновено се проявяват през първата половина на юни. По-разпознаваемите са:

 • Първоначално цветовете изглеждат повехнали, а по-късно изсъхват и придобиват кафяв цвят, дори черен. Те могат да опадат или да останат по клонките. При влажно време по нападнатите цветове се забелязва бактериален ексудат, който първо е бял, а после става с кехлибарен или червеникав цвят
 • Заразените млади завръзи стават черни, изсъхват и остават по клонките.
 • Нападнатите листа и леторасли увяхват и изсъхват. При ябълката и дюлята те стават кафяви, а при крушата – тъмнокафяви до черни.

Върховете на летораслите се извиват

кукообразно и наподобяват овчарска гега

При топло и влажно време върху нападнатите части се отделя бактериален ексудат.

 • По клонките, скелетните клони и стволовете се образуват раковини. Кората около мястото на повредата се напуква, пожълтява и засъхва.
 • Заразените корени стават кафяво-черни на цвят.

Бактерията се запазва в раковините по стъблото и клоните на нападнатите дървета. През пролетта върху заразените места се образува бактериален ексудат, който се разнася от валежите, насекомите, при резитбата и т.н. След като попадне върху растителните органи, бактерията навлиза в тях през устицата, най-често през рани, причинени от насекоми, градушка, човешка дейност.

Бактериен рак по костилкови видове

Тази болест има най-голямо икономическо значение при череша, вишна и кайсия.

В практиката са установени два причинителя на болестта, но за нашата страна по-голямо значение има Pseudomonas syringae pv. Syringae. Заразата е разпространена във всички овощарски райони, като през години с влажна и хладна есен и пролет са отчетени много сериозни щети.

Симптомите при отделните овощни

видове са различни

 • При черешата по ствола, скелетните клони и разклонения на дървото се наблюдават хлътвания или подуване на тъканите. Кората им е с по-тъмен цвят, лъскава и мазна. Много често тъканите в мястото на повредата са разкъсани и раните се покриват със смола. Камбият и сърцевината придобиват тъмнокафяв цвят, това се наблюдава при обелване на кората.

Разпознаваем симптом е миризмата на вкиснало, която се отделя от заразените тъкани

 • Повреди се забелязват и по крайните разклонения и по пъпките, които през пролетта не се развиват, остават сухи и покрити със смола. Тъканите във вътрешността некротират, установява се при разрязването им.
 • По листата и плодовете по-рядко се забелязват проявления на болестта. Нападнатите листа са дребни, светлозелени на цвят и с множество тъмнокафяви петънца, които имат по-светъл ореол.
 • Нападнатите плодове са по-дребни, по повърхността им се забелязват хлътвания.

Когато има благоприятни условия за развитие на заразата, а също и не се полагат добри растителнозащитни практики, болестта бързо обхваща цялото дърво. В началото изсъхват отделни клонки и скелетни разклонения, а после и цялото дърво. Най-често листата на болните дървета не окапват през есента.

Бактерията се запазва в раковините на нападнатите растителни части. През пролетта заразата се разсейва от дъжда и по време на цъфтежа напада цветовете и младите листа. По-късно, когато има засушаване и затопляне на времето, бактерията остава върху листата и клоните, но без да заразява. През есента, по време на листопада бактериите отново се активизират и заразяват. Те навлизат в растителния организъм през рани, причинени от резитба, обработки, вредители и т.н.

Огнен пригор
Огнен пригор
Огнен пригор
Огнен пригор
Симптоми на бактериен рак
Симптоми на бактериен рак