Глобалната търговия на пчелни продукти ще стане свидетел на бърз растеж, воден от нарастващото търсене. Прогнозите са до 2026 г. оборотите да станат 11,8 млрд. щатски долара, нараствайки с 3,6% годишно

Жени Владинова

Медоносната пчела е сред най-важните насекоми за човечеството. Много малко други видове са толкова полезни за хората. Много от любимите ни плодове и зеленчуци се опрашват от пчели, а ние от своя страна засаждаме култури, които позволяват на пчелите да произвеждат основния си източник на храна – меда.

През 2020 г. в света е имало около 94 млн. кошера с пчели спрямо 80 млн. кошера през 2010 г. Световният пазар на мед е оценен на малко над около 8 милиарда щатски долара през 2020 г.

Глобалният обем на производство на мед

достига своя връх през 2017 г.

с около 1,88 млн. метрични тона

Но оттогава е намалял до около 1,77 млн. метрични тона.

За да добием представа къде е ЕС в производството на мед, трябва да имаме представа за световното производство на пчелен мед.

В световен мащаб се произвеждат 1 850 868 тона мед годишно.

  • Китай е най-големият производител на мед в света с производство от 457 203 тона годишно.
  • Турция е на второ място със 114 113 тона.
  • Със 79 468 тона Аржентина е третият по големина производител на мед.

Намалява ли добивът на мед от европейската медоносна пчела? Скорошни проучвания показват, че от втората половина на XX век генетичното разнообразие на няколко европейски популации на медоносни пчели значително е намаляло в техния роден ареал.

Коя страна в Европа произвежда най-много мед?

Според Европейската комисия през 2021 г. страните членки на ЕС са внесли 173,4 хил. т натурален мед за 405,9 млн. евро от страни извън ЕС и са изнесли 25,5 хил. т мед извън ЕС за 146 ,6 млн. евро. Тенденцията спрямо 2016 г. вносът на мед от тази група страни се е увеличил със 7%, докато износът от ЕС за тези страни е намалял с 10%.

В държавите от ЕС с най-голямо производство на мед са: Румъния, Испания, Унгария, Германия, Италия, Гърция, Франция и Полша. Те се намират предимно в Южна Европа, където климатичните условия са по-благоприятни за пчеларството.

Германия е най-големият вносител

на мед сред страните от ЕС

През 2021 г. Германия е внесла 51,9 хил. тона мед от страни извън ЕС, или 30% от общия обем на този внос, оставяйки далеч зад себе си Полша (32,2 хил. тона, 19%), Белгия (25,6 хил. тона, 15%), Испания (14,5 хиляди тона, 8%) и Португалия (7,1 хиляди тона, 4%).

Украйна е основният доставчик

на мед за страните от ЕС

През 2021 г. страните от ЕС са внесли 53,8 хиляди тона мед от Украйна, което представлява 31% от общия внос на мед от страни извън ЕС. В същото време от Китай са внесени 48,0 хиляди тона (28%), Мексико - 15,5 хиляди тона (9%), Аржентина - 14,4 хиляди тона (8%) и Бразилия - 7,9 хиляди тона мед (5%).

Русия заема скромна позиция на пазара на мед в ЕС. Доставките на руски мед за ЕС през 2021 г. са се увеличили 4 пъти в сравнение с 2020 г., но Русия продължава да заема много малък дял от европейския пазар на мед.

През 2021 г. 6 страни от ЕС са внесли 903 тона мед от Русия. Полша е внесла 647 тона, Германия – 104 тона, и Чехия - 96 тона. Останалите 56 тона са внесени от България, Литва и Латвия.

Пазарът на мед в Европейския съюз

Според Евростат Европейският съюз е вторият по големина производител на мед в света след Китай. През 2020 г. 18,9 милиона кошера са произвели 280 хиляди тона мед. А тогава в Европейския съюз има над 615 хиляди пчелари.

По брой на кошерите Испания е лидер в Европа. През 2020 г. в Испания е имало почти 3 милиона кошера. На второ място е Румъния с над 2,2 милиона кошера, а на трето място е Полша с над 1,7 милиона кошера.

По брой на пчеларите Германия е начело в ЕС с над 129 хиляди. Следва я Полша с над 73 хил. пчелари. Чехия е в края на класацията с 61,5 хиляди пчелари. Въпреки най-големия брой кошери сред европейските страни, Испания се нарежда едва на 7-о място по брой на пчеларите - с 28,7 хиляди.

Средният брой кошери на един пчелар в Европейския съюз е 21. Тази стойност е най-висока в Гърция, където е 147. Следва Испания със 103, а трета е Румъния - с 80 кошера на пчелар.

Външна търговия с мед

Нарастващият евтин внос на този продукт от Китай несъмнено е предизвикателство за европейския пазар на мед. През 2021 г. средната цена на килограм китайски мед е била едва 1,27 евро. Според полския Национален съвет на селскостопанските камари това се дължи на разликите в метода на производство и добавянето на захарен сироп към меда.

През 2020 г. в Европейския съюз са внесени общо 177 хиляди тона мед, от които почти 55 хиляди тона (30,9% от общия внос) идват от Украйна и 39 хиляди тона от Китай (22% от общия внос). Страните, които внасят най-много мед извън Европейския съюз – въпреки собственото си производство – са Германия, Полша и Белгия.

В същото време европейските страни изнасят продукцията си от мед основно в страни като Саудитска Арабия, Швейцария и Обединеното кралство. Общият износ на мед от Европейския съюз възлиза на над 7,8 хил. тона. Най-големите износители на мед от ЕС в количествено отношение през 2020 г. са: Полша с дял от 35,7% (2,8 хил. тона), Германия с 15,7% (1,2 хил. тона) и Испания с 13,1% (1 хил. тона).

Не само мед

Европейската комисия съобщава, че благодарение на пчелите приходите на европейското земеделие се увеличават с поне 22 милиарда евро годишно. Освен мед, пчелите помагат и за производството на други продукти като прашец, прополис, пчелно млечице и восък. Освен това се смята, че пчелите опрашват над 80% от културите и дивата растителност в Европа. Ето защо Европейският съюз работи в подкрепа на защитата на пчелите. Те включват ограничения върху употребата на пестициди, които са токсични за пчелите, подкрепа за изследване на тяхното здраве и наблюдение на смъртността в страните от ЕС.

Внос и износ на пчелен мед в ЕС
Внос и износ на пчелен мед в ЕС
През 2020 г. 18,9 милиона кошера са произвели 280 хиляди тона мед. А тогава в Европейския съюз е имало над 615 хиляди пчелари.
През 2020 г. 18,9 милиона кошера са произвели 280 хиляди тона мед. А тогава в Европейския съюз е имало над 615 хиляди пчелари.