В тридневен срок всяко издадено позволително за сеч трябва да постъпи в съответното кметство на населеното място, където ще се повалят дървета.

Кметството трябва да получи и данни за обекта в землището на конкретното село, изпълнителя, количеството дървесина. За това се споразумяха Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България, Министерството на земеделието и Изпълнителната агенция по горите.

Досега сечта можеше да се извършва без знанието на кметството, съобщи Сийка Суркова, кмет на смолянското село Момчиловци. "Практика е кметът на населеното място да няма информация къде се извършва дърводобивна дейност в иначе повереното му землище. Тази промяна ще сложи край на това. През годините само една фирма чинно е внасяла уведомление за обектите при нас, да не говорим за разрешението за достъп, което се пропуска масово", добави Суркова. Според нея така ще има по-голям контрол и ще е ясно кой носи вината при непочистена гора след сечта, разрушени пътища и други нарушения.

Споразумението е подписано от земеделския министър Явор Гечев, директора на агенцията по горите Стоян Тошев и кмета на Калофер Румен Стоянов, който е председател на Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България.