В разгара на лятото и сезона на плодовете Института по овощарство - Пловдив на Селскостопанска академия ежедневно предлага прясно набрани праскови и сливи.

Голяма част от предлаганите в магазина плодове са получени от сортове, селекционирани от учените в института, съобщават от Селскостопанска академия на страницита си в интернет

Почитателите на прасковените плодове вече се насладиха на ранозреещите сортове „Флавия“, „Филина“ и първия български сорт нектарина – „Гергана“. Първите дни на август учените от Института посрещнаха с аромата на прасковения сорт „Ласкава“, който е с подчертана устойчивост към причинителя на брашнеста мана.

Освен създаването на нови сортове, основна дейност на института е изпитването и интродуцирането на чуждестранни сортове, част от които вече са се наложили на пазара и сред производителите на плодове.

Заради атрактивния си външен вид интерес предизвикаха плоските праскови „Уфо 4“, „Платибеле“ и „Суит Кап“.

Така наречените „понички“ имат свежо, светло, сочно и много ароматно плодово месо с дребна костилка.

Предстои обирането на реколтата от новият сливов сорт на института – „Пагане“. Плодовете на този сорт са много едри с изключително атрактивен външен вид, високо съдържание на захари, сочни, сладки и вкусни, любими на малки и големи. Поради биологичните особености на овощните видове, създаването на нов сорт е резултат от многогодишен труд и често коства усилията на две поколения селекционери.

„Пагане“ е повод за гордост

на Института по овощарство, достойно оценен и удостоен с първо място в Конкурс за иновации, раздел „Сортови семена и посадъчен материал“ на Международната селскостопанска изложба „АГРА 2022“.

Наесен производителите на плодове ще могат да закупят от Института автентичен и качествен посадъчен материал от тези сортове.

Наред с производствената дейност, учените от Института по овощарство усилено разработват научно-изследователски проекти, като акцентът е поставен върху интродуцирането, сортоизпитването и опазването на местните генетични ресурси. Разработват се и се тестват нови съвременни технологични подходи за оптимизиране производството на овощен посадъчен материал и отглеждане на овощните насаждения. Интересен и важен за опазване на биоразнообразието е проект КП 06 Н 46/3 финансиран от Фонд „Научни изследвания“ – „Иновации и традиции в съхранението и използването на стари и местни генетични ресурси в овощарството и лозарството“. Проектът обединява учени от пет научно-изследователски институции под каузата да се издирят ценни стари, местни, овощни и лозови сортове или форми устойчиви на биотични и абиотични фактори с уникални или характерни вкусови и химико-технологични показатели. Дори и в горещите летни дни експедиционните проучвания са в ход. До момента са открити и маркирани 148 образеца от местни сортове и форми. Описани са местообитанията им, създаден е архив с богат снимков материал и GPS координати. Извършени са подробни биометрични, химични, колорометрични, сензорни анализи, фитопатологични и ентомологични наблюдения, взет е растителен материал за размножаване и съхранение на образците. В колекциите на Институт по овощарство – Пловдив, Лесотехническия университет– София, Институт по зеленчукови култури „Марица” – Пловдив, Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян и Регионален Природонаучен Музей–Пловдив са съхранени еx-situ - 24 генотипа, in-situ - 48 броя и in-vitro - 47 броя образци. Колективът участва в научни форуми, семинари, уебинари, открити дни и празници с производители и продължава издирването на стари местни български форми.