Броят на лозите в един декар се определя от климат на район, сорт, почва, система на отглеждане.

Формулата, по която може да се изчисли броят е 1000/Д.д,
като „Д“ е разстоянието между редовете, а „д“ е разстоянието между лозите .

Разстоянията между лозите зависят от сорта и формировката. Ако лозите ще се отглеждат на единични колове или на обикновена телена конструкция, подходящи са разстояния: от 1,50 до 1,70 м между редовете, а в реда от 1,20 до 1,30 м за винените сортове и от 1,40 до 1,50 м за десертните. При богати почви и по-буйни десертни сортове междуредовите разстояния може да се увеличат до 1,80 м.

Когато лозите ще се отлеждат без загрибване и ще се формират с високи стъбла (1,20-1,50 м височина), разстоянията между редовете се увеличават до 3,0-3,5 м, а в реда - до 1,40-1,50 м.

При силнорастящи лози, от които ще се формират мощни асми на скеле, разстоянието между редовете трябва да е около 3 м, а между лозите - поне 2 м.

Ако се засаждат лози в отделни, изолирани редове, независимо на каква подпорна конструкция, разстоянието между тях трябва да бъде от 1,20 до 1,50 м.