За лозата основно трябва да се знае, че вирее най-добре при умерен слънчев климат, което я прави добре дошла в България. Понася по-добре сушата и температурните промени, но е застрашена от измръзвания, слани и много продължителни валежи при растежа.

С кои от климатичните условия трябва да се съобразим, когато ще правим едно ново лозе.

Какви температури обичат лозите

Температурните условия са от изключително важно значение за развитието, оттам и за добива и качеството на гроздето.

То узрява най-добре в райони с тихи дълги есени, които осигуряват около 200 дни вегетация. Най-благоприятна температура за лозата е 25-30°С, а температурната сума в района е добре да бъде 3500-4000°С. Колкото и да е топлолюбива, лозата не обича горещините. Температури над благоприятните 25-30°С започват да се отразяват зле, а от 40-42°С могат да причинят пригори по листата и зърната. При ниски температури лозата издържа до около -17°С.

Колко да е влагата

Лозата не може без вода, но може без напояване. Тя развива дълбоки корени и черпи вода от по-долните слоеве на почвата.

Излишната влага обаче е вредна за нея, тя не понася плитките подпочвени води. При излишна влага в дълбоките почвени пластове се потиска растежа на корените, дори може да загният.

Недостигът на влага също се отразява неблагоприятно, защото корените снабдяват растението с необходимите му хранителни вещества, когато могат да пият вода.
Най-голяма нужда от вода лозата изпитва по време на усиления растеж до след прецъфтяването, когато зърната започнат да наедряват.

Не е без значение и въздушната влажност. Когато въздухът е сух, устицата по листата проявяват защитен инстинкт и се затварят, за да намалят изпарението. Това затруднява фотосинтезата и се получава по-малко и по-дребно грозде.

От друга страна високата въздушна влажност е условие за развитието на мана и другите гъбни болести.

Честите превалявания по време на цъфтежа пречат на нормалното оплождане и предизвикват изресяване. Ранните есенни валежи пък пречат за узряването, гроздето остава воднисто и с ниска захарност.

Най-голяма нужда от вода лозата изпитва по време на усиления растеж до след прецъфтяването, когато зърната започнат да наедряват
Най-голяма нужда от вода лозата изпитва по време на усиления растеж до след прецъфтяването, когато зърната започнат да наедряват