Защото и те, и кошерите са изложени на силна слънчева светлина и много високи температури

Вече втори пореден месец дневната

температура на въздуха

достига и надхвърля 30 С

Това означава, че има нужда от допълнително количество вода, което всеки практикуващ пчелар трябва да осигури.

По принцип пчелите сами биха си я добавили, ако има близък водоизточник. Но не навсякъде той е налице. Ето защо е много важно семействата да имат лесен достъп до източник на чиста вода.

Какви са щетите

Ако пчелите нямат достъп до чиста вода

Първо, При липса на вода пчелите изхвърлят личинките от килийките! А това са младите пчели, които ще зимуват!

Второ, семействата стават много агресивни.
Трето, ако все още има паша, работничките носят по-малко нектар и полен. И тъй като водата е от жизнено важно значение за тях, те търсят навсякъде - дори в локви и различни водоизточници. Но тази вода е замърсена и съдържа вредни микроорганизми. И има опасност от заболяване и смърт при семействата.

Има и висок риск от американски гнилец

Защото той се проявява предимно при горещо време. А тепърва предстои август - месец, когато високите температури са често явление. Семействата могат да се заразят с опасната болест при кражба, която е характерна за сезона, както и при блуждаене и налитане.
Заразата се разпространява и от болни семейства и при преместването на пити, използвани на необеззаразени кошери, както и чрез замърсени ръце и помагала при прегледите.

Много гроздов мед в гнездата

Всеки пчелар трябва да провери качеството на меда в гнездата. Когато има манов или гроздов мед, пчеларят трябва да извади тези пити. А на тяхно място трябва да постави пити с нектарен мед или да подхрани пчелните семейства.

Подхранването трябва да се извърши рано, за да могат семействата да развият повече пило през есента. Преди започването на подхранването за запасяване, гнездата на пчелните семейства се стесняват на толкова пити на колкото семейството ще зимува.

Освен това трябва:

  • Да се запасят с храна както помощните семейства, така и семействата със запасни майки.
  • Слабите семейства със стари и негодни майки трябва да се обединят със средните по сила, които имат добра майка.
  • Гнездото се разполага към по-топлата страна на кошера за по-дълго огряване през деня от слънцето.
  • Стеснява се входът на кошера и се слагат мишите предпазители.

Не се зазимява с манов мед

Грешката се допуска най-често при младите пчелали. Причината е трудното му разпознаване поради липса на пит. Счита се, че на няколко години се създават условия за събиране на манов мед (около 4 години).

Подхранването със сироп води до разреждане на мановия мед със сиропа и намаляване на вредното му въздействие при зимуването. Оптималното количество е 5-6 кг сироп в съотношение 2:1. Повече не би следвало да се дава, за да не се затруднят пчелите с преработването му. По-малко (до 2 кг) е недостатъчно за целта на това подхранване.

Към сиропа на 1 л се добавя и 1 ч.л. ябълков оцет, който играе ролята на консервант. За да се намали износването на храносмилателните органи на пчелите от преработката на сиропа към него може да се добави цветен прашец.

Кристализирал мед

Кристализиралият мед се приема много трудно от пчелите. Една от причините за това е недоброто центрофугиране по време на медосбора.
При повторното използване на питите този вече кристализирал в килийките мед създава предпоставка за бързо кристализиране и на новия. Като превантивна мярка в този случай се препоръчва да не се използват тъмни пити за зазимяване.

Недоброто центрофугиране на питите по време на медосбора често е причина за кристализирането на меда

При липса на вода пчелите изхвърлят личинките от килийките! А това са младите пчели, които ще зимуват!
При липса на вода пчелите изхвърлят личинките от килийките! А това са младите пчели, които ще зимуват!
Помогнете на пчелите да охладят кошера
Помогнете на пчелите да охладят кошера
Подхранването става в периода август–септември. Подменят се питите с манов мед с пити, които са предварително прибрани през май, юни и юли. Или изцяло да се подмени медът със захарен сироп.
Подхранването става в периода август–септември. Подменят се питите с манов мед с пити, които са предварително прибрани през май, юни и юли. Или изцяло да се подмени медът със захарен сироп.