Общо 39 елена лопатара бяха разселени в две ловни стопанства, съобщиха от Югозападното държавно предприятие в Благоевград. Животните бяха пуснати в ДЛС „Арамлиец” и в ДЛС „Дикчан”.

Разселването на този вид дивеч в свободни територии е ефективно, тъй като животните обитават ограничени райони, приспособяват се и се размножават успешно, бързо формират стада и така малко от тях стават жертви на хищници.

Видът е характерен за страната ни, но развъждането му извън оградени територии е възможно само със съдействието, помощта и разбирането на местните заинтересовани страни и институции.

Първоначално предвидените за пускане на свобода лопатари са наблюдавани ежедневно и за тях са полагани грижи в адаптационни дворове. За да се проследи как се развиват и приспособяват след разселването, животните са маркирани с ушни марки, както и са поставени камери за видеонаблюдение в районите, където се пускат.
Преди освобождаването на лопатарите в двете стопанства, са проведени работни срещи, на които е представена подробна информация и презентация за стратегията, целите и опазването на вида, изнесена от Стефан Аврамов - експерт от Фондация „По-диви Родопи”. Обсъждани са начините на разселване на елен лопатар в голяма част от източните Родопи и то в предоставените на сдруженията ловни райони, както и очакваните резултати; проблемите, които най-често възникват; местообитанията предпочитани от елените лопатари и други.

Освободени са 18 броя лопатари. От тях две кошути, едно женско теле, един шилар и два двугодишни мъжки, са взети от ДЛС „Кричим”, а останалите - пет кошути, три женски телета и четири мъжки, са взети от ДЛС „Арамлиец”.

На среща в ДЛС „Дикчан” е договорено е споразумение с местните ловно-рибарски дружини за неловуване на освободените елени лопатари в дългосрочен план, като по този начин ще се даде възможност на популацията да нараства и да заеме нови територии.

На 14 юни е отворена част от оградата на адаптационния двор и са пуснати на свобода 21 броя елени лопатари - девет мъжки и дванадесет женски. Животните са взети от ДЛС „Дикчан” и ДЛС „Кричим”.

Инициативата на ЮЗДП, ще даде нова перспектива за Югозападна България, както за възстановяване на дивата природа, така и за превръщането на Родопите в желана туристическа дестинация в България, като целта на предприятието е разселването на лопатари, както и на благородни елени в бъдеще е да стане ежегодно и да се превърне в традиция.