Листните въшки са неприятели, които ежегодно създава проблем на градинарите, тъй като нападат всички растения в градината

По дърветата се срещат различни видове въшки, като някои от тях са специализирани по точно определена култура, което, разбира се, не им пречи да нападат и други. Сред най-опасните са: зелена ябълкова листна въшка, ябълково-живовлекова листна въшка, ябълково-житна листна въшка, червеногалова листна въшка, крушова листна въшка, черна черешова листна въшка, прасковена листна въшка, сливова листна въшка и много други.

Редовни третирания

Листните въшки започват вредната си дейност още в началото на вегетацията на овощните дръвчета, когато образуват колонии по върховете на младите леторасли и листа.
Нападнатите растителни части се деформират, завиват, растежът им спира. Някои видове листни въшки предизвикват окапване на завръзите и водят до деформиране на плодовете.

От значение са агротехническите дейности, които подпомагат правилното развитие на растенията – обработка на почвата, правилна резитба, оптимално торене. Едностранчивото азотно торене е предпоставка за масово намножаване на листните въшки.

Някои от листните въшки са преносители на опасни вирусни болести, затова борбата с тях не бива да се подценява.

У нас има регистрирани много продукти за растителна защита, които са одобрени за определени видове въшки и при различни култури. Препоръчително е любителите да разполагат поне с 4-5 продукта, които са на различна база, за да ги редуват.