Фермерите трябва да избират според нуждите и инвестиционните си възможности и намерения

Сред задължителните видове агротехника във всеки, уважаващ себе си, стопански двор на профи земеделец вече непременно присъстват помпите за вода - доказано полезни машини за бита, земеделието и промишлеността. Те имат широк спектър от приложения: напояване (дъждуване, гравитачно или капково), отводняване на наводнени полета или дворове, драгиране на водоизточници, грижи за добитъка, снабдяване с питейна вода, управление на водоеми и отпадъци в тях и др. Техният профил съдържа редица важни характеристики, съществени и при избора, и при приложението им:

0 висок дебит, свързан с ефективността

0 висок напор, от който зависи височината на водния стълб

0 дълбочина на засмукване

0 качество на водата, което да съответства на вида помпа.

На пазара се предлагат най-различни видове помпи: хоризонтални, потопяеми (смукателни и сондажни), електрически дренажни, хидрофорни за домашни нужди (дълбочина до 10 м), електрически градински с по-малък дебит. Масовите моторни, оборудвани с 2- или 4-тактови двигатели, са подходящи повече за по-големи земеделски площи (висок дебит, засмукване до 12+ м). Широко се използват и вертикални, плаващи и поплавъчни помпи. Вертикалната е за предпочитане когато е необходима постоянна помпена станция или когато малка площ е достъпна чрез отвесна фиксирана инсталация. Последната технологична новост в сектора са соларните помпи, задвижване от електроенергия от фотоволтаици (за тях малко по-долу).

Помпените съоръжения и модели се различават по дизайн и конфигурация.

Преносимостта и съвместимостта

със съществуващото оборудване са от съществено значение, особено когато вече има действащи напоителни съоръжения. Могат да се транспортират удобно и лесно до хидрообекта, да се монтират лесно и за кратко време, полезни са за различни по големина земеделски площи, които изискват редовно напояване. Позволяват да се управляват проблемите при прехвърляне на вода за напояване или за отстраняването й от наводнени полета.

Тенденцията в развитието на този сектор от агротехниката е нарастващ ръст в производството на нови, високоефективни водни помпи. С широко разпространение в света са преносимите универсални съоръжения на американската компания Gator Pump. Подходящи са за всякакви помпени операции - работят в канали, канавки, езера, реки, без смукателни линии или грундиране. Проектирани са да филтрират материали, които биха запушили работните системи. Някои дизайни Gator могат да бъдат монтирани на платформа-ремарке или да бъдат свързани 3-точково към трактор. Така се използва пълноценно мощността от задвижващия вал, което

прави лесна и качествена работата

с тях от един и повече оператори.
Гамата помпени изделия на Gator Pump обслужва селскостопанската дейност, като предоставя издръжливи, надеждни и лесни за използване помпи, изискващи минимална настройка и поддръжка. Мобилната помпа Gator работи с дизелов или електрически двигател. Рентабилна е, защото няма смукателни тръбопроводи, няма запълващи или възвратни клапани, които да усложняват поддръжката и експлоатацията й.

Енергията, която получава Gator-а идва от мощност 75+ к.с. на трактор с разход приблизително 18 л/час, което прави помпата икономична, но същевременно продуктивна - може да доставя 4070 м3 вода за един час. Тя се

интегрира безпроблемно

в съществуващи напоителни или други системи за иригация. Всички помпи Gator могат да се захранват от дизел двигателя на трактора, монтирани на мобилна рама или от електрически двигател. Направени са от неръждаема стомана за абразивни и корозивни среди. Средното тегло (модели, задвижвани от ВОМ) е до 1300 кг. Валът на отвореното работно колело, вариант ASTM, е с лагер тип Cutlass и вакуумен прекъсвач за обезвъздушаване на изпускателната линия.

Съвсем различен е начинът на захранване с енергия на помпата, конструирана във фабриките на китайската фирма MNE Technology, която инвестира в модулно-соларна научноизследователска и развойна дейност. За целта конструкторите използват високотехнологични фотоволтаици, разработени на базата на слънчеви приложения. Соларният модул, безопасен и надежден, е подходящ за всички видове помпи, включително трифазни и еднофазни за променлив ток, както и такива за постоянен ток. Уникалното при него е слънчевата и мрежова хибридна мощност при денонощна работа, дистанционно управление и наблюдение.

Така е създадена изпомпваща водна система, която се използва широко в много области, както и когато стопанството е застрашено от настъпление на пустинен климат. С времето тя намира приложение в редица страни, като Кения, Конго, Чад, както и в други части на света. Слънчевите помпени системи, разработени от китайския технологичен концерн MNE са съвместими с вътрешни и международни стандарти за безопасност и качество, като CE, TUV и др.

Конструкцията на соларната помпа обхваща фотоволтаични модули, инвертор/контролер за поддръжка на качественото водоизпомпване. Операторът контролира и управлява помпената система чрез пълно използване на генерираната слънчева енергия. В комплекта си съдържа съединителна кутия, комбинация от DC предпазител и прекъсвач и други компоненти за защита на соларния модул. Системата действа по познатите правила: фотоволтаичните модули доставят електричество, което захранва помпи с автоматично задвижване. Размерите и техническите им параметри на конкретен дизайн зависят от необходимия дневен дебит, от работната глава на помпата и поставената задача. А изборът му може да стане от продуктов списък, включващ 13 модела. Най-малкият е AC слънчева помпена система за променлив ток MNE-3PH-SJ 4~10, средната е MNE-3PH-SJ 17 60~100, а най-голямата е MNE-3PH-SJ 150 650~800.

Както показва пазарът соларни помпени устройства произвеждат доста други китайски фирми. По същество и характеристики те наподобяват производството на MNE. Фотоволтаичната помпа, марка Jntech се състои от панел 330W-355W от 60 клетки, тип 9BB и представлява полуклетъчен високоефективен модул-инвертор с мощност 11kW~18.5kW. Удобна и продуктивна е за нуждите на хидромелиоративните дейности в земеделието, горското стопанство, противодействие на засушаването и др. Имат широк обхват на входно слънчево напрежение, работят на автоматичен режим и дистанционно управление. Имат 20 функции за защита на системата, мек старт и меко спиране, вградена мълниезащита, адаптират се лесно към среда с висока температура и влажност.

С усъвършенстване на помпите за селското стопанство се занимават отдавна и в германската фирма Lorentz. В нея се произвежда PS2 - пълна, ефективна соларна помпена система, последно поколение. Тя представлява интегрирана фотоволтаична система за изпомпване на вода за малки и средни стопанства. Конструкторите са предложили решение, чрез което се намаляват оперативните разходи на фермата и се повишава сигурността и устойчивостта й. Серията PS2 покрива широк диапазон на мощност от 100W до 4kW и формира богата гама от помпи за потопяеми, повърхностни или стационарни приложения. Тя може да бъде инсталирана почти навсякъде, независимо от наличността на енергийна инфраструктура. С ниски оперативни разходи, тя се управлява дистанционно и е проектирана да има дълъг експлоатационен живот. PS2 използва безчеткови и безсензорни DC двигатели, тип EC DRIVE, което гарантира значително повече изпомпване на вода с наличната мощност. PS2 се състои от специализиран контролер на помпата и осем сензорни входа, които позволяват свързването на аналогови и цифрови сензори, тип SunSensor. Тази комбинация от сензори с мощните вградени софтуерни приложения позволява пълен контрол на помпата и специфични за водата приложения. Тази ефективност води до по-ниска единична цена на изпомпваната вода. Постига се ниска себестойност, тъй като PS2 е цялостна система, разполагаща с необходимия софтуер и хардуер за иригационната дейност на фермерското стопанство. Взима вода от всеки водоем. PS2 може да изпомпва вертикално до 40 м и да осигурява над 20 000 литра вода на ден за напояване или за добитък.

ДОПЪЛНЕНИЕ

Българската фирма Турбо-С произвежда центробежни водни помпи за пренос на чиста вода и други течности без съдържание на механични примеси. С цел разширяване на предлаганата гама от помпи мениджмънтът на компанията разработва и предлага чрез преки инвестиции иновативни решения, обхващащи редица новости в областта на помпостроенето. Предлага вертикални и хоризонтални едностъпални помпи, тип Е, както и Турбо-С дизайни на лагерно тяло - тип Е. И двете са по БДС. Нейните изделия се използват успешно за напояване, отводняване, водоснабдяване в селското стопанство и в промишлеността.

Помпите на Турбо-С покриват изискванията на ЕС за енергийна ефективност, като се предлагат с двигатели: клас IE 3, с ниски експлоатационни разходи, или IE 2 с честотен регулатор. Максималният дебит достига 120 л/сек (432 м3/час), а максималният общ напор - до 80 метра воден стълб (8 бара). Температурният обхват е до 80°С. Всичко това гарантира дългосрочни икономически ползи за потребителите.

Gator Pump работи с трактор с мощност 75+ к.с.
Gator Pump работи с трактор с мощност 75+ к.с.
Схема на MNE помпената система, която се захранва с ток от фотоволтаик
Схема на MNE помпената система, която се захранва с ток от фотоволтаик
Соларните помпи на MNE се използват и в пустинни области
Соларните помпи на MNE се използват и в пустинни области
Фотоволтаична помпа, марка Jntech
Фотоволтаична помпа, марка Jntech
Lorentz PS2 е ефективна соларна помпена система, последно поколение
Lorentz PS2 е ефективна соларна помпена система, последно поколение
 Помпи на българската фирма Турбо-С
Помпи на българската фирма Турбо-С