С 13 гласа „за“ 2 „против“ и 2 „въздържал се“ на първо четене парламентарната комисия по земеделие  гласува законопроект с изменения на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, внесен от народния представител Владислав Панев. Промените легализират и преработката на индустриален коноп, който е легален за производство у нас. Панев благодари на всички, които са се подписали под законопроекта.

Легализирането на преработката би довело до развитие на бедни обезлюдени райони. Това е смисълът на преработка, защото сега изтича много потенциал на продукти с добавена стойност, е мнението на Владислав Панев.

Съгласно правилника парламентарната комисия трябва да вземе решение кой ще направи нотификация на закона пред европейските органи. Това ще се случи между първо и второ четене, като депутатите се съгласиха да го направи Министерството на земеделието. Въвеждането на промените в закона ще изисква и сериозна подзаконова контролна рамка, посочиха представители от Министерството на здравеопазването и от МВР.

Европа отваря широко врати за бизнеса с коноп, а ние?