Изследователите са разкрили невромолекулярния механизъм на защита от медоносните пчели, когато са изложени на силен ароматен феромон, който те изпускат пред заплаха, съобщава The Magazine of American Beekeeping.

Екипът от изследователи, ръководен от проф. Мартин Джурфа от университета в Тулуза, Франция, установява, че мирисният изоамилацетат, основният компонент на "алармения" феромон, повишава нивото на серотонин и допамин в мозъка, увеличава потискащото поведение в пчелите и по този начин отблъсква заплахата. Сам по себе си "аларменият" феромон не се държи като стимул, но увеличава вероятността пчелите да пазят кошера, за да отблъснат заплахата, и жилят!

Пчели, събрани от четири кошера, участвали в защитата на колонията, са използвани в проучването. При излагане на изоамилацетат в лабораторията, пчелите, събрани от две колонии, проявяват по-голяма склонност към ужилване от пчелите от другите две колонии.

Докато нивото на допамин не показва значителна разлика в отделни мозъчни участъци при пчелите от четирите колонии, нивото на серотонина е значително повишено в централния мозък (където се извършва обонятелната обработка) при пчелите, които проявяват по-голяма склонност към ужилване. Това е първият показател за ролята на серотонина в отбранителното поведение.

Връзката между серотонина и отзивчивостта към заплахата се проверява в отделните пчели, които показват отбранително и пасивно поведение чрез измерване на количеството серотонин и допамин в мозъка. Както серотонинът, така и допаминът са значително повишени в централния мозък след излагане на изоамилацетат.

В опитите изследователите въвеждат и антидоти на серотонин и допамин, за да потвърдят отново ролята си в потискащото поведение. "Агресивното поведение намаля значително, когато въведохме антидотите", казва проф. Мартин Джурфа от университета в Тулуза. Това помогна да се потвърди, че промяната на съдържанието на серотонин или допамин влияе пряко върху неприятното поведение на пчелите.

Изводите са, че пчелите са по-склонни да жилят поради увеличаване на серотонина в централния мозък и до "по-малка степен" от допамин.