Използват се няколко основни вида: противоградни, срещу вятър или проливен дъжд, против насекоми и др.

Прогнозите на агрометеоролозите са, че през май опасността от градоносни облаци е реална, очаква се да нарасне през юни - градушките да зачестят. Възниква необходимостта от превантивни и предпазни мерки, с които да се защитят земеделските площи, където е възможно. Различните противоградни мероприятия по линия на агроминистерството са важни, стопаните разчитат на тях. От МЗм съобщиха, че борбата с градушките ще се осъществява с противоградова защита с ракетен способ над територия от около 22 млн. дка, а около 30 млн. дка в Северна Централна и Североизточна България евентуално ще бъдат

защитени чрез самолетен способ

Това очевидно е хубава вест. И миналата година обещанието беше същото, обаче не малко стопани пострадаха от градоносни облаци, останали необработени по ракетно-самолетната схема. Институциите са си взели поука и земеделците сега очакват по-висока степен на защитеност. За съжаление, пълна гаранция няма и това е причина мнозина професионални производители на зеленчук, плодове, грозде, картофи, цветя, разсад, фиданки и т.н. сами да се грижат за тях и чрез някои достъпни антиградни средства да пазят продукцията си. Както твърдят специалисти и фермери, вече защитили градините си, твърде ефикасни срещу унищожителния небесен лед са мрежите-щитове.

Вече писахме в „Български фермер“, че защитните мрежови покривала отдавна са въведени в практиката на европейските фермери. Използват се няколко основни вида: антиградови, срещу вятър или проливен дъжд, против насекоми и др. От своя страна противоградните основно са:

- палатков тип

- плоска мрежа

- обвиващ тип – при лозя и овошки

- автоматични конструкции.

Чрез тях стопаните намаляват риска от неблагоприятните въздействия на климатичните промени. На пазара се предлага голямо разнообразие от мрежови покрития, различни видове и с различно предназначение, качествени и с висок капацитет на надеждност.

Мрежите правят това, което не могат ракети и самолети. Градушките са безсилни пред качествените мрежи, доказали в практиката своята издръжливост, приспособимост към метеоусловията и способност да предоставят оптимална защита във всяка фаза от развитието на културите. В същото време не са пречка за реализацията на

растително-защитните мероприятия

както и на важни дейности, като наторяване и контрол върху плевелите. Мрежите-покривала имат и друга полезна функция - чрез тях се опазва влагата в почвата, като същевременно те не препятстват напояването, но и не задържат вода. И още, не се повлияват или повреждат от неблагоприятно време, от вятър и буря, сняг и ниски температури.

Градушката трудно се предвижда предварително и това усложнява борбата с нея. Обикновено мерки се взимат късно, когато вече негативните последици са налице и са необратими. Мрежите са успешни, ако се монтират навреме и в зависимост от мащабите на защитаваните площи. Размерите им са най-различни и могат да се използват и от дребни селскостопански производители, които нямат средства и обработват сравнително малки парцели.

Известни производители на противоградна продукция са фирми като италианската Carretta Tessitura, нидерландската FruitSecurity Holland, гръцката Intra, ажербайджанската Harvesso и др. Предлаганите от тях мрежи са изработени от висококачествен материал - стабилизиран полиетилен-монофил с висока плътност и със способност да пропуска

нужната светлина, влага и въздух

Не се разплитат, дълготрайни са, с висока устойчивост на различни атмосферни въздействия. Капацитетът на полезно действие (КПД) на противоградните мрежи нараства, ако се използват интензивно в цялостна разгърната система както за неутрализиране на градушки, така и при резки температурни амплитуди, за да се предотвратява измръзване или изсъхване на насажденията при засушаване. Т.е. да се съхрани качеството на бъдещата продукция, на пазара да се предложи стока конкурентна, продаваема, с ниска себестойност.

На практика това означава, че като инсталират специализирана мрежа стопаните не рискуват вложените от тях средства и усилия да бъдат загубени и трудът им да отиде на вятъра. Ефикасността зависи от точния начин на експлоатация, като цялостната защитна система се прикрепва върху изградената конструкция, така че да защитава зеленчука, овошките или лозята, но да не пречи на нормалното им развитие и узряване. Мрежата се монтира на специални колове, разположени в междуредията, като големината й се изчислява според размерите на градината, оранжерията, разсадника или лозето. Мрежови конструкции могат да предпазват и насаждения от малини, къпини, боровинки и фиданки, които се отглеждат на относително малки площи. Те гарантират почти 100% защита и не се нуждаят от човешка намеса по време на валежа.

В тази чувствителна зона

вече навлиза и автоматизацията

Нидерландската фирма FruitSecurity Holland, която споменахме по-горе, от няколко години разработва автоматична система против градушка Hailnet.

Характерно за нея е разположението и монтажа на конструктивните елементи (стълбовете) в междуредието на разстояния до 11 метра един от друг и с височина до 5,0 м. Освен срещу градушка мрежата пази културите и от слънчево изгаряне.

Според Теус де Йонг, технически директор на фирмата, автоматичната антиградова система Hailnet представлява мрежа, тип WIESEL, с размер на оплетката (окото) 2,8x8,7 мм. Универсална е, освен срещу градушка може да се използва за защита срещу порои, бурен вятър, както и като средство за подобряване на локалния климат. Но най-важното е, че осигурява оптимална защита срещу малки и големи късове или топчета град. Поставя се върху напречна тел, така че да няма контакт със защитаваните растения. При нея загубата на светлина е минимална. Могат да се избират различни цветове: кристален, сиво, черно, светло, млечно бяло, като изборът зависи от овощния вид и светлинните условия в градината. Трите най-често срещани цветови типове са кристални, сиви и черни.

Системата

се отваря и затваря

автоматично - напълно или частично, когато и колкото е необходимо. Това става чрез сензори или с мобилно устройство. Има опция за използване на механизъм със соларен панел. На един елекрически двигател с външна връзка за захранване се пада участък с интегрирани секции за 5000 м2 системна площ. Един такъв участък се покрива приблизително за 7 минути. Размерите на една мрежа в секциите в парцела са 10х3 м. Покривалата са тествани в райони със силни ветрове и при големи натоварвания от градушка, както и от сняг. Проверявани са и за пропускливост на вятър и дъжд. Проектирани са по такъв начин, че да изискват минимална годишна поддръжка. 

ДОПЪЛНЕНИЕ

При желание автоматичната система може да бъде оборудвана и със слънчеви панели. Ако изберете фотоволтаици не е нужна външна връзка за захранване. Соларните батерии са проектирани от FruitSecurity Holland и гарантират безпроблемна експлоатация на мрежата. В случай на спешност, двигателите могат да се задвижват и ръчно. Автоматът за градушка Hailnet може да се управлява и с компютри и да бъде включен в съществуващата обща технологична система на фермата.
FruitSecurity е монтирала много хектари противоградни покрития в цяла Европа, Азия, Америка и Африка. С мрежи на FruitSecurity Holland са защитени повече от 7 245 000 м2.

След градушка. Зеленчуци, спасени от мрежата
След градушка. Зеленчуци, спасени от мрежата
Малини под защита от автоматична мрежа
Малини под защита от автоматична мрежа
Детайл от конструкцията за задействане на разгъването на мрежа
Детайл от конструкцията за задействане на разгъването на мрежа
Контрол върху автоматична мрежа, зареждаща се от фотоволтаици
Контрол върху автоматична мрежа, зареждаща се от фотоволтаици